Общество

Както ще представлява обучителната онлайн платформа в подкрепа на деца с увреждания, техните учители и родители – основни въпроси и отговори

Колко са децата с увреждания в България?

Предполагаемият брой на децата с увреждания и затруднения в развитието у нас е около 32 000, въпреки че няма пълни данни за точния им брой в страната.

Колко от тях посещават училище?

През учебната 2018 – 2019 г. 22 035 деца с увреждания и специални потребности посещават училища и детски градини. Въпреки националните усилия, децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в обществото и при тях има повишен риск да останат извън училище или детска градина. Приблизителният брой на децата с увреждания, които не посещават училище, е около 10 000. Освен това има данни, че много от младежите с увреждания на възраст между 15 и 24 г. не са заети с работа, учене или обучение.

С въвеждането на дигиталното образование поради ситуацията с COVID-19 как успяват те да се справят?

Едно от всеки пет деца с увреждания и специални потребности е изключено от дистанционното обучение и подкрепа поради липса на устройства и подходящи учебни ресурси. МОН организира дистанционно обучение, а учителите и учениците имат достъп до редица безплатни платформи. Децата с увреждания обаче се нуждаят от ресурси, съобразени с техните потребности. Този вид ресурси са оскъдни и не се откриват лесно на едно място/платформа.

Защо се налага да се създаде такава платформа?

Основната цел е платформата да предостави адаптирани за специфичните потребности на децата образователни ресурси, които да бъдат събрани на едно място – нещо, което до този момент липсва в страната. Създаването й ще помогне на децата с увреждания и специални потребности да се включат пълноценно в образователния процес. Чрез нея те ще учат и ще бъдат подпомагани по по-добър и по-добре координиран начин.

С какво тя е по-различна от сега съществуващите материали?

Платформата ще е изцяло съобразена с нуждите на децата с увреждания и ще предоставя адаптирани за тях образователни ресурси, които да бъдат събрани на едно място – нещо, което до този момент липсва в страната. УНИЦЕФ ще включи в разработването ѝ специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата. Платформата ще подобри и работата на всички, които подкрепят детето – специалисти, учители, родители, като освен необходимите материали, ще им помогне да бъдат свързани в този процес.

Какво ще включва платформата?

Платформата ще включва видеоклипове, насоки и други материали, съобразени с нуждите на децата, и ще свързва семейството и специалистите, осигуряващи подкрепа на детето, така че то да постигне по-голям напредък. На нея ще има учебни ръководства, уебинари за специалисти, както и тематични уебинари и дискусии за родители, които ще бъдат улеснени чрез календар и опция „заявка за обучение“. Платформата ще дава възможност и за чат на живо и онлайн консултации за учители, родители и деца.

Само за децата ли ще предоставя подкрепа?

Платформата ще подкрепя не само децата с увреждания, но и техните семейства и специалистите, които ги обучават. Постигането на сътрудничество и координация между семейството и специалистите е предизвикателство. А сега, когато училищата са затворени, предизвикателството е още по-голямо.

Как платформата ще подкрепя учителите и родителите?

Те ще имат на разположение множество полезни материали, като в допълнение ще бъдат подпомогнати от специалисти и чрез чат в реално време. Така онлайн образованието ще стане значително по-достъпно за децата със специални потребности и ще намали тяхното ниво на изолация.

Ще се плаща ли за нея?

Не, платформата ще бъде напълно безплатна.

Кога ще стане готова?

Изграждането ѝ ще се осъществи на няколко етапа, като през летния период предстои техническото обособяване на дигиталното пространство, създаването и качването на учебните материали. Амбицията на УНИЦЕФ е платформата да заработи през есента на 2020 г. В рамките на първите 30 месеца ще бъдат подкрепени 3000 деца с увреждания, 500 специалисти и минимум 200 родители. Ще бъде осигурена и подкрепа за още 300 деца с увреждания и специални потребности, понастоящем изключени от образование, за да получат достъп до онлайн образование и подкрепа, включително чрез осигуряване на устройства. Целта на платформата е да предостави дългосрочна и устойчива подкрепа, която с времето да обхване по-голямата част от децата с увреждания в страната.

С кои партньори ще работи УНИЦЕФ по разработването на платформата?

Ключови партньори на УНИЦЕФ в инициативата ще са Министерството на образованието и науката и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София. УНИЦЕФ ще включи в разработването на платформата специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest