Как да стартираме, управляваме и развиваме творчески пространства

Новият наръчник „Как да започнем, управляваме и развиваме творчески пространства“ е част от проекта „Проектиране на креативна екосистема в Грузия“, подкрепен от Европейския съюз и ЮНЕСКО. 
Проф. д-р Лидия Върбанова, ръководител на магистърската програма по “Мениджмънт на сценични изкуства и индустрии“, стана водещ експерт по разработването на инструментариума. Той предлага основни насоки, меню от възможности, много международни примери и съвети за това, как да създадем и управляваме творческо пространство, хъб, клъстер в градска среда.
Наръчникът е разработен с екипа на Creative Georgia и e резултат от срещи и споделяне на опит и компетентност на професионалисти от няколко държави в периода януари 2020 – юни 2021 г. Наръчникът е насочен към културни организации и професионалисти, по-конкретно: мениджъри и екипи на организации с нестопанска цел в културния сектор и творческите индустрии, мениджъри на бизнес организации, които са готови да подкрепят културния сектор, администратори и лидери на местно ниво, отговорни за културната политика и градското развитие, както и всички други професионалисти, желаещи да инициират и управляват творчески пространства.

Pin It on Pinterest