Общество

Как болшевиките опитват да направят революция в целия свят

Те искрено вярват в стремителната и неизбежна съветизация на целия свят. Действителността обаче се оказва много по-сложна.

След като вземат властта в Русия през 1917 г., болшевиките не възнамеряват да спрат дотук. Техните планове са много по-амбициозни от построяването на социализма само в една страна – комунизмът трябва да възтържествува по целия свят.

Съгласно марксистката идеология революцията, започнала в една държава, неизбежно се пренася и в други, което в крайна сметка води до повсеместно установяване на политическото господство на пролетариата. „Социалистическата революция в Европа трябва да настъпи и ще настъпи“, пише Ленин през януари 1918 г.: „Всички наши надежди за окончателната победа на социализма са основани на тази увереност и на тази научна прогноза“.

Болшевиките активно подкрепят революционните движения зад граница и доколкото е възможно, им оказват всякаква помощ, включително посредством Коминтерна, международната организация, която обединява комунистическите партии на различни страни.

Съветско-полската война (1919-1921) се превръща за Москва в прекрасен шанс да съветизира Европа. „Пред трупа на бяла Полша лежи пътят към световен пожар. На щиковете си ще донесем щастито на трудещото се човечество! На Запад!“, гласи заповедта на командващия Западния фронт Михаил Тухачевски.

Неочакваното тежко поражение на Червената армия край Варшава през август 1920 г. слага край както на победата във войната, така и на идеята за износ на революцията в европейските страни по военен път. Същевременно червените революционни сили по света претърпяват крах, а възникналите в Германия, Унгария, Румъния, Словакия и Иран „съветски републики“ се оказват крехки и неиздръжливи. Освен това Москва скоро осъзнава, че няма да успее без дипломатически и търговски връзки със страните от Запада.

Към средата на 1920-те години идеите за световна революция, военна агресия в капиталистическите страни и открита поддръжка на революционните движения там изчезват от реториката на съветското ръководство. По въпроса за разпространението на комунизма по света започва да се действа по-скришно и внимателно.

… и да живее социалистическата революция по цял свят! 16/IV. Пристигане на В. И. Ленин в Петроград, 1917 г.

Архивна снимка

Другарят Ленин почиства земята от нечисти сили.

Архивна снимка

Коминтерн. Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

Архивна снимка

Смърт на световния империализъм

Архивна снимка

Руска съветска федеративна социалистическа република. Пролетарии от всички страни, съединявайте се! От огъня на революцията се въздига червеният доброволец срещу страха на световната буржоазия

Архивна снимка

Пролетарии от всички страни, съединявайте  се!

Архивна снимка

Угнетените народи на колониите, под знамето на пролетарската революция, се вдигат на борба с империализма

Архивна снимка

Червена Москва – сърцето на световната пролетарска революция

Архивна снимка

Скоро целият свят ще бъде наш

Архивна снимка

Интернационал

Архивна снимка

Да живее Комунистическият интернационал!

Архивна снимка

Пътят към октомври. Пролетарии от всички страни, съединявайте се! Да живее съюзът на работниците и селяните! Към световна революция.

Архивна снимка

Пролетарии и угнетени народи от целия свят, вдигнете се на борба за световния октомври!

Архивна снимка

автор: БОРИС ЕГОРОВ

източник: bg.rbth.com

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest