Общество

Жертви протестират срещу жертви

Иван Митев е икономист от Стара Загора с актуални стопански изследвания. Предлагаме негови отговори по актуална тема.

Г-н Иван Митев, В Република България, на 6 февруари 2024 година, земеделци и животновъди започнаха протести към правителството. Какво е Вашето мнение за случващото се?

Иван Митев: Сега реалността е, че употребите на валута са с добри и лоши резултати.

Все още земеделците, животновъдите и органите на държавна власт пренебрегват необходимостта за противодействие срещу лоши резултати от употреби на пари. Дефектът осигурява общо неограничавани щети от заеми и сходни договорености.

Всеки понася щети от тази грешка. Финансовата слабост съществува потайна зависимост: колкото повече е икономическия растеж – толкова повече са щетите.

Щетите от заеми и сходни договорености сътворяват разруха за участници в икономическия живот. За забавяне на стопанския колапс, правителството взима заеми за плащане на щети от държавната слабост. Сегашният държавен дълг е последица от сгрешено държавно управление.

Особеното е, че министрите и недоволните от тяхната работа са жертви на държавна финансова неправилност.

Г-н Иван Митев: Кое е характерното на ситуацията?

Иван Митев: Известно е, че протестиращите са с реално съгласие министрите да запазват държавнатаа финансова грешка. Това поведение помага за щети. Финансовата слабост е пречка за устойчиво успешно държавно управление.

Противоречивото поведение на земеделците и животновъдите е тяхното одобрение на водещия причинител за техни щети, ала протестират срещу последици от собственото им желание.

Запазването на държавната финансова грешка подсигурява жертви да протестират срещу жертви. Осигурен е политическия провал на правителството и фалити на множество протестиращи земеделци и животновъди.

Г-н Иван Митев: Възможен ли е успешен изход?

Иван Митев: Спасението от стопанска разруха е постижимо. С подобрението общо предпазване по отношение на щети от заеми и сходни договорености, правителството ще работи с подобрен държавен бюджет с допълнителни полезни приходи и намалени разходи. Проблемът „Държавен дълг“ ще е заличен. Осъществим е стабилен национален просперитет.

Въпросите зададе Недялко Тенев.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest