Общество

Изявление на управляващия директор на МВФ по време на церемонията по откриването на Пето международно изложение за внос в Китай

Уан Шанхао. Добър вечер! Добър вечер! Бих искала да изкажа искрените си благодарности на министър Уан за поканата да говоря пред вас на петото международно изложение за внос в Китай.

Темата на тазгодишното изложение е „Стимулиране на глобалното отваряне за споделени възможности за сътрудничество и развитие“ — точно това, от което светът се нуждае днес.

Знаем колко много светът – и този регион в частност – спечели през последните 3‑4 десетилетия от глобалната икономическа интеграция. Казано по-просто, търговията е двигател на общ растеж за Азия и света.

Въпреки това се намираме в критичен момент.

Вече повече от две години и половина светът е изправен пред изключителни предизвикателства: глобална пандемия, война в Украйна, климатични бедствия на всички континенти. И заедно с това сме свидетели на рекордно висока инфлация, криза на разходите за живот и остра продоволствена несигурност в твърде много части на света.

И за първи път от десетилетия насам бедността отново се увеличава.

Политиците по света могат и трябва да направят много, за да стабилизират икономиките на страните си.

Тези незабавни действия са от съществено значение, но няма да бъдат достатъчни, за да се гарантира, че икономическата интеграция, а не фрагментацията, ще продължи да бъде движещата сила за по-голямо благоденствие в бъдеще за всички нас.

Именно това е причината, поради която духът на това изложение е толкова важен.

Трябва да запазим и насърчим отворената търговията — у дома, но и чрез сътрудничество за изграждането на по-силна световна търговска система, в центъра на която е Световната търговска организация.

За да разберем ползите от по-отворените и стабилни търговски политики, не е нужно да поглеждаме по-далеч от Китай.

Преди четвърт век Китай предприе амбициозни реформи, като отвори икономиката си за по-голяма конкуренция и иновации, което от своя страна доведе до бързо повишаване на производителността и до огромен скок в жизнения стандарт. Тези реформи осигуриха и членството на Китай в СТО и го утвърдиха като водеща държава в системата на световната търговия.

Днес световната търговска система е изложена на сериозна заплаха. Търговските ограничения и изкривяващите конкуренцията субсидии се повишават. Особен приоритет е премахването на търговските ограничения, свързани с храните, които повишават световните цени и водят до липса на продоволствена сигурност.

С други думи: вместо да бъде източник на растеж и интеграция, търговската политика рискува да се превърне в източник на икономическа фрагментация, която вреди на всички страни.

[Последната ни икономическа прогноза за региона, публикувана миналата седмица, включва сценарий, който илюстрира потенциалните разходи. Ако светът—и нашата търговия—се раздели на два блока, оценяваме постоянните годишни загуби на 1,5 % от БВП в световен мащаб, като загубите ще надхвърлят 3 процента от БВП в страните от Азия и Тихоокеанския регион, което отразява ключовата роля на търговията в региона.]

Тук световната общност—начело с големите икономики— трябва да се активизира с практически и конкретни действия.

За Китай има възможност за по-нататъшно отваряне на вътрешните пазари, задълбочаване на реформите на държавните предприятия, осигуряване на конкурентен неутралитет спрямо частните фирми и по-нататъшно засилване на защитата на правата на интелектуална собственост.

Тези усилия ще бъдат полезни за Китай — за икономическото благосъстояние на китайския народ — и са полезни за света. Например реформите, които биха подобрили разпределението на ресурсите между различните фирми в Китай, биха могли да увеличат производителността с около 6 процента.

Разбира се, като световна икономическа сила Китай има и ключова водеща роля в СТО. Заедно с други големи икономики Китай може да допринесе за укрепването на многостранната система. Позволете ми да подчертая четири приоритета:

Първо, трябва да изясним търговските правила, особено като разгледаме въпроси като селскостопанските и промишлените субсидии.

Второ, трябва да сключим нови споразумения за отваряне на пазара в ключови области на съвременната икономика, като например улесняване на цифровата търговия и инвестициите.

Трето, можем да засилим ролята на търговията в борбата с изменението на климата, включително чрез либерализиране на търговията с екологични стоки и услуги.

И накрая, възстановяването на ефективното уреждане на спорове в СТО ще осигури политическата сигурност и стабилност, необходими за инвестициите, създаването на работни места и растежа. Това следва да бъде съчетано с подновен ангажимент за многостранен подход — вместо да действат едностранно, правителствата следва да отнасят споровете си към СТО.

Изпълнението на тези приоритети няма да е лесно. И колкото и ключово важно да е ръководството на Китай, никоя страна не може да постигне това сама.

Ето защо се нуждаем от много повече, а не от по-малко международно сътрудничество. Именно затова се нуждаем от това изложение и от подобни възможности за взаимодействие и диалог.

Само като се свържем с други държави и преодолеем различията по критични търговски въпроси, можем да се противопоставим на фрагментацията и заедно да изградим по-проспериращо бъдеще за всички.

Шйъ шйъ!

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest