Общество

Изявление на Международният фонд за устойчив мир и развитие относно последните действия на Армения срещу Азербайджан

Международният фонд за устойчив мир и развитие (IFSPD) изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на ситуацията на границата между Армения и Азербайджан в резултат на обстрел от страна на въоръжените сили на Армения в посока на регион Товуз в Азербайджан на 12 юли 2020 г.

Особено притеснение предизвиква фактът, че сред жертвите на обстрела има мирни жители и са причинени щети на цивилната инфраструктура.

Ние категорично осъждаме както умишлените нападения срещу цивилни лица, така и тяхната смърт в резултат на безразборното и непропорционално използване на сила от Армения, което е грубо нарушение на международното хуманитарно право и международното право за правата на човека, включително Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителния протокол 1 към тях, Международния пакт за граждански и политически права и Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация.

Извършителите не трябва да избегнат отговорността за извършените престъпления. Всички страни във въоръжен конфликт, включително международни контингенти, призовани да допринесат за мирното разрешаване на конфликта, имат съответните задължения и отговорности съгласно международното право.

Призоваваме страните в конфликта да положат максимални усилия за деескалиране на ситуацията и да продължат да търсят начини за разрешаване на конфликта по мирен начин въз основа на общопризнатите принципи и норми на международното право, както и на Резолюции № 822, 853, 874 и 884 на Съвета за сигурност на ООН, приети през 1993 г.

Бихме искали също така да подчертаем важността на документ № 717 „За арменската агресия срещу Азербайджан“, представен на 13 юли 2020 г. в Камарата на общините на британския парламент, както и важността на измененията, приети от Камарата на представителите на Конгреса на САЩ на 21 юли 2020 г., потвърждаващи факта на окупацията на територии на Азербайджан.

Международният фонд за устойчив мир и развитие (IFSPD) е за уреждането на ситуацията въз основа на спазването на суверенитета и териториалната цялост на Република Азербайджан в рамките на нейните международно признати граници.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest