Общество

Изпълнителните директори на МВФ обсъждат новото разпределение на 650 милиарда щ.д. за повишаване на резервите и подпомагане на възстановяването от COVID-19

Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), направи следното изявление след приключването на неформалното обсъждане от страна на изпълнителните директори на МВФ на техническите аргументи за общо разпределение на Специалните права на тираж (СПТ):

„Изключително обнадеждена съм от първоначалните дискусии относно евентуалното разпределение на СПТ на стойност 650 милиарда щ.д. Откликвайки на дългосрочната глобална нужда от резерви, новото разпределение на СПТ ще бъде от полза за всички наши държави членки и ще подкрепи възстановяването на световната икономика от кризата вследствие на пандемията от COVID-19. То ще изпрати и мощен сигнал относно решимостта на държавите—членки на МВФ да направят всичко необходимо за преодоляването на най-тежката рецесия от ерата на Голямата депресия до днес.“

„За тази цел, изпълнителните директори на МВФ изразиха широката подкрепа сред членовете на Фонда за формулирането от МВФ на предложение за ново разпределение на СПТ на стойност 650 милиарда щ.д., което ще осигури допълнителна ликвидност на световната икономическа система чрез допълване на съществуващите резервни активи на 190-те държави членки на Фонда.“

„През юни възнамерявам да внеса официално предложение в Изпълнителния съвет за разглеждането на ново разпределение на СПТ на стойност 650 милиарда щ.д. въз основа на оценка на дългосрочните нужди от резерви на държавите—членки на МВФ и съгласно Учредителния договор и мандата на МВФ. МВФ ще разработи нови мерки за повишаване на прозрачността и отчетността в използването на СПТ при запазване на същността на СПТ на резервен актив. Паралелно с това, ще разгледаме възможностите за преразпределение на СПТ на членовете ни със силни финансови позиции в подкрепа на уязвимите страни с ниски доходи“

„Ако бъде прието, новото разпределение на СПТ ще повиши значително и пряко ликвидността в подкрепа на държавите без увеличение на дълговото им бреме. То също така ще освободи жизнено важни ресурси за държавите членки за борба с пандемията, включително в подкрепа на ваксинационните програми и други спешни мерки. Не на последно място новото преразпределение ще допълни набора от инструменти, които МВФ използва, за да подкрепи своите държави членки в този момент на криза.“

Обща информация

Съгласно Учредителния договор на МВФ управляващият директор може да отправя предложения за разпределението на СПТ, ако е уверен, че то ще отговори на дългосрочна нужда от допълване на съществуващите резервни активи за предотвратяването на стагнация и дефлация, както и на свръх търсене и инфлация, при условие, че разпределението намира широка подкрепа сред държавите—членки на МВФ. След като предложението на Управляващия директор бъде прието от Изпълнителния съвет, то се внася за разглеждане от Съвета на управителите, който приема решение с мнозинство от 85 процента от членовете на Съвета с право на глас. СПТ се разпределят между държавите—членки на МВФ пропорционално на квотата на всяка държава.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest