Общество

Изложба в Национален политехнически музей – “Д-р Стайко Стайков – живот, отдаден на науката”

В Националния политехнически музей гостува документалната изложба “Д-р Стайко Стайков – живот, отдаден на науката”, посветена на основоположника на българската метеорология, климатология и сеизмология на нивото на европейската наука. Тя е подготвена от екипа на Исторически музей – Стрелча.

Роден на 23 октомври 1882 г. в семейството на Парашкева и Димитър Попстайкови, Стайков получава много добро за времето си образование. Едва завършил гимназия, той постъпва в Централната метеорологична станция като пресметач и това предопределя неговия живот. Усвоява напълно сам френски, немски, английски и италиански език, за да може да чете материали, свързани с научните му интереси. Започва да учи и японски език, тъй като голяма част от световните изследвания са на японски.

През 1904 г. в немското списание „Dass wetter” се появява първата научна публикация на младия учен -„Едно ново атмосферно смущение”. Тя е последвана от още четири до 1906г.

Поради настъпила криза през 1907 г. в Софийския университет, предизвикана от посегателството на княз Фердинанд и стамболовистите срещу автономията на висшето учебно заведение, Стайков продължава образованието си в Берлинския университет „Фридрих-Вилхелм“. Годините, прекарани в университета, са посветени на различни научни дирения. До 1912 г. той отпечатва в различни научни списания 8 ценни работи, между които „Точност на барометричното нивелиране”, и прави изследване върху приложението на теорията на грешките в метеорологията. Защитава докторат през 1914 г., а негови трудове по климатология, метеорология и сеизмология се публикуват в най-авторитетните български, немски и италиански списания.

Включването на България в Първата световна война повлиява върху живота на младия учен. Стайко е мобилизиран през 1915 г. Още в началото на военните действия попада в засада и е убит край с. Орманли, Струмишко. Научният свят отбелязал трагичната гибел с голямо съжаление. Професор Каснер от Берлинския университет изнася доклад в негова памет пред Германското метеорологическо дружество, чийто член е бил и д-р Стайков.

Научното дело и принос на Стайко Стайков са забележителни по рода си за българската наука по това време. За краткото време, за което работи, той успява да издигне българската метеорология, сеизмология и климатология напълно на нивото на европейската наука.

Заповядайте!
Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest