Общество

Изложба – живопис

Проектът „60+1“ има за цел да направи цялостно представяне на художника по повод две важни годишнини в живота му: 60 годишен юбилей (2019 г.) и 35 години професионална творческа дейност (2020).
Идеята на изложбата е да обобщи основните сюжети в картините на Кеца, развити в творческите му търсения през годините, изпълнени с изключителна естетика и професионализъм: арлекините, символ на самотата и вглъбеността, търсещи изгубените връзки; жената, лишена от земна суета, но вдъхновяваща със своя магнетизъм, градските пейзажи със старите бургаски къщи и морето.
Познат, но изненадващ, Кръстю Тодоров ще представи познати теми в тяхното развитие. На пръв поглед с ясен и категоричен сюжет, картините на Кеца разкриват много пластове от живота на хората, а събрани тематично заедно, внушават много по-силно своите послания, своето въздействие. Днес в тях се усеща една друга паралелност – оптимизмът, така необходим днес и още по-силно привлича към тези фантастично реални сюжети.
Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на ОБЩИНА БУРГАС и ще бъде представена в залата на Дружеството на бургаските художници, ул. „Александровска“ 22 от 09.06.2020 до 22.06.2020.
С оглед предпазните мерки и спазване на дистанция, откриването на изложбата е отворено: от 16.00 до 20.00 ч.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest