Общество

Изкуствен интелект в училище, иновативен подход за българското образование

В Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ се преподава с иновативни методи. В часовете по математика се използва чатбот с изкуствен интелект, който подпомага обучението на учениците. 

Чатботът, на име „Чатмат“, е онлайн платформа, която е иновативно обучително средство. Така учениците учат новите си уроци по математика по-лесно и по-забавно. На Чатмат му се задава конкретен въпрос от материала за 5 клас и той веднага дава конкретен отговор. В него са включени всички необходими знания за тази възраст с цел учениците максимално добре да научават уроците си. В него, освен текстова информация, има съпътстващи изображения, представящи определенията и понятията. Чатботът може да се самообучава, като дава отчет какви въпроси са му задавани. Така ще могат да се добавят допълнителни знания показващи какво още искат да научат децата.

В платформата е добавен целият материал от учебната програма за 5 клас. Това включва: естествените числа и делимост, обикновените и десетичните дроби, основните геометрични фигури и тела, т.е. цялата необходима информация за петокласниците.

Чатмат е в процес на развитие и се очаква да му бъдат добавени обучителни клипове за всеки тип задачи от учебната програма. Същевременно, ще бъдат добави различни тестове, с които децата да оценяват до каква степен са усвоили новите знания.   

Идеята е на техния учител по математика Георги Георгиев, който иска петокласниците да могат лесно да усвояват нови знания извън класната стая. Идеята му идва, след като децата непрекъснато му задават въпроса къде точно в учебника могат да прочетат какво значи дроб или пък степенуване. 

Чатбот платформата е продукт на иновативната компания Skilly, която освен този чатбот има редица други чатбот приложения на различни теми – чатбот, който помага учителите в процеса по дистанционно обучение на сайта на МОН, чатбота за КОВИД-19 на сайта на Столична община, чатботи за здраве, обучение и маркетинг. Компанията е най-голямата чатбот платформа в България и желае да подпомага хората и фирмите в тяхното ежедневие.

Линк към чатбота: https://skillythebot.com/en/chatbot/Math-bot/chatbot 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest