Изказване на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева – „Три морета“

Видео изказване на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева на бизнес форума „Три морета“

Встъпителна сесия: В откритите води на инициативата „Три морета“

Рига, 20 юни 2022 г.

Добър ден и благодаря на министър-председателя Каринч, че ме покани да участвам в днешния форум.

Срещаме се в неспокойни времена. Нахлуването на Русия в Украйна сериозно забавя възстановяването на региона, тъй като по-високите цени на суровините и смущенията в търговията се отразяват тежко на икономическата дейност и нанасят удар върху реалните доходи. Понижихме прогнозите си за растежа и повишихме прогнозата си за инфлацията. Рисковете пред перспективите остават в посока надолу и е възможно една продължителна война да засили затрудненията по веригата на доставки и ценовия натиск.

Но макар че икономиките на страните от инициатива „Три морета“ са изправени пред сложни предизвикателства, аз оставам оптимист за тяхното бъдеще.

Защо? С две думи: динамика и решителност.

В рамките на едно поколение регионът преодоля половината от разликата в развитието си спрямо Западна Европа благодарение на упоритата работа на страните и хората в него за наваксване на изоставането и изграждане на по-силно и по-устойчиво бъдеще.

Не по-малко важно е, че регионът демонстрира забележително единство — последните месеци са отличен пример за това — и е решен да продължи напред заедно. Нищо не доказва това по-добре от изградените връзки и проектите, които се изпълняват в рамките на инициативата „Три морета“.

Разбира се, все още има какво да се направи, за да се преодолеят пропуските в социалната и физическата инфраструктура на региона. Тази задача е от решаващо значение за стимулирането на широкообхватен и приобщаващ растеж.

Правилните политики могат да помогнат.

Например в рамките на инициативата „Следващо поколение Европейски съюз“ страните от региона на „Трите морета“ планират да заделят около една пета от инвестициите си за здравеопазване и образование — почти два пъти повече от западните си съседи. А продължаващите инвестиции в цифровизация на публичната администрация, училищата и здравните системи ще подобрят предоставянето на публични услуги и ще намалят разходите. 

Необходимите инвестиции във физическа инфраструктура — отправната точка на инициативата „Три морета“ — включват по-добро разпределение на природния газ, като например проектите за терминал за втечнен природен газ и тръбопроводи на инициативата „Три морета“, и повече възобновяеми енергийни източници за повишаване на енергийната сигурност.

Подобряването на транспортните мрежи също е приоритет. По-добрите железопътни връзки ще бъдат от полза за целия регион, включително за съседите държави като Украйна.

Но за да се постигне всичко това, е необходим частен капитал.

Финансирането по линия на Кохезионния фонд на ЕС и на Механизма за възстановяване и повишаване на устойчивостта може да помогне за привличането на инвеститори към най-големите проекти. Фондът за инициативата „Три морета“ пък може да подпомогне финансирането на стратегически, търговски жизнеспособни проекти.

Регионът вече е постигнал много. И с динамиката, и с решителността, които показахте пред предизвикателствата, съм уверена, че следващото поколение ще постигне още повече.

Благодаря ви.

Pin It on Pinterest