Интервю на Кристалина Георгиева за телевизия Франс 24

Стивън Карол [00:00:01] Благодаря Ви, че се отзовахте на поканата ни за този разговор, Кристалина Георгиева. Благодаря Ви, че сте тук.

КГ [00:00:04] За мен е удоволствие.

Стивън Карол [00:00:05] Вие сте в Париж за срещата на върха на африканските лидери и някои от техните най-големи кредитори, на която ще бъдат обсъдени финансовите нужди на страните през следващите години. Какво е Вашето послание за тази среща на върха?

КГ [00:00:15] Време е за действие — за действие от страна на правителствата, които трябва да се възползват от кризата, за да проведат реформи, които да разкрият по-добри перспективи за работа на нарастващото население. Време е за действие и от страна на международната общност. Трябва да подкрепим Африка в този наистина исторически момент. И ние в МВФ даваме своя принос, подкрепяйки Африка по безпрецедентен начин за справяне с последствията на тази безпрецедентна криза. През последната година предоставихме на континента финансова подкрепа, която надвишава 30 пъти средния размер на подкрепата през обичайна година през изминалото десетилетие. На тази среща на върха предлагаме ново, историческо разпределение на Специалните права на тираж в размер на шестстотин и петдесет милиарда щ.д., което ще увеличи резервите на Африка в момент на безпрецедентно висока нужда от финансиране.

Стивън Карол [00:01:29] Да, но само малка част от тези приблизително 650 милиарда ще бъдат директно разпределени между страните в Африка. Има предложение от френското председателство развитите страни да могат като използват своя дял от тези специални права на тираж — от своите резерви в МВФ — за да помогнат на нуждаещите се страни. Подкрепяте ли това предложение?

КГ [00:01:47] Силно го подкрепям. Искам да изразя изключително дълбоката си благодарност към президента Макрон за свикването на тази среща на върха именно в този момент. Миналата година успяхме успешно да мобилизираме специалните права на тираж от предишни разпределения в полза на държави, които могат да си позволят да ги преотстъпят при облекчени условия. Именно това беше платформата, която ни дава възможност да увеличим подкрепата за Африка. Успяхме да го направим. Можем да го направим отново.

КГ [00:02:19] Разбира се, това зависи от нашите членове. Но бях изключително окуражена от заявеното от много страни желание за отпускането на заеми, за да се помогне на страните в крайна нужда. А историческият опит от миналата година ми дава увереност, че това може да бъде направено. Но първо, разбира се, нека се споразумеем относно разпределението на средствата. Стремежът ни е да го направим до края на август, след което след ще преминем към втората фаза, която може да даде сериозен тласък за посрещане на финансовите нужди на Африка.

Стивън Карол [00:03:02] При какви условия ще бъдат отпуснати тези средства? Имам предвид, че една от големите тревоги е свързана с дълговете и с това как държавите бъдат в състояние да ги плащат, предвид финансовите затруднения, които изпитват. Не означава ли това, че те просто поемат повече заеми?

КГ [00:03:13] Действията ни са в две направления. Първо, предоставяме ново общо разпределение, което ще повиши резервите на всички наши членове. Както казахте, 33 милиарда ще бъдат заделени за страните Субсахарска Африка и тези средства действително са инжекция на ликвидност, която отваря фискално пространство за отделните страни и ще им позволи да посрещнат нуждите на своите граждани и икономики. Подходът на отпускане на заеми при облекчени условия е полезен за страните и ние призоваваме той да бъде възприет и от двустранните донори. Молбата ни е за увеличаване и на безвъзмездното финансиране. Ако се вгледаме внимателно в историята, мерките на държавите за подобряване на ефективността на техните икономики и увеличаване на събираемостта на данъците в съчетание с безвъзмездни средства, заеми при преференциални условия и частни инвестиции, са факторът, който през последното десетилетие доведе до високи темпове на растеж в редица африкански държави. Нека го направим отново.

Стивън Карол [00:04:26] С други думи казвате, че международната общност трябва да се активизира и да действа. Убедена ли сте, че достатъчно големи играчи ще го направят? Споменахте за подкрепата на президента Макрон, но има ли консенсус сред останалите страни?

КГ [00:04:38] Чуваме, че развитите икономики са силно обезпокоени от това опасно разминаване. Напредналите икономики се оттласват напред, а страните с ниски доходи изостават още повече. Защо това безпокойство е плод не само на етични, но и на икономически съображения? Защото подобно разминаване би означавало повече несигурност, повече нестабилност и загуба на възможности за растеж на световната икономика. Така че, да, даваме си сметка, че през следващите две години трябва да се случат две неща. На първо място ускоряване на ваксинирането в Африка. Днес континентът изостава чувствително от останалата част на света — виждаме, че с изключение на Мароко, само около два процента от населението на Африка има достъп до две ваксини. Това трябва да се промени. А на второ място, трябва да сградим мостове между ниските лихвени проценти в развитите икономики и огромните нужди в областта на развитието и възможностите за инвестиции в Африка. Именно затова сме тук, за да градим тези мостове. Ние даваме своя принос, но това трябва да направят и всички останали.

Стивън Карол [00:05:57] За посрещане на нуждите от финансиране и набиране на нови средства, от които тези страни се нуждаят. Какво обаче се случва със съществуващия дълг? Необходима е промяна за страните, които изразходват голяма част от ресурсите си за обслужване на дълговете си, а не за неотложните нужди, за които току-що говорихте.

КГ [00:06:13] С президента на Световната банка предприехме действия за своевременно справяне с този проблем и успяхме да убедим Г-20 в ползите от инициативата за спиране на обслужването на дълга. През миналата година тя предостави фискално пространство в размер на 5.7 милиарда, което позволи на страните да направят точно това — да посрещнат най-неотложните си нужди. Към момента инициативата е удължена до края на 2021 г. Освен това Фондът успя на повиши финансирането на място, така че да не бъде необходимо бедните държави да плащат, когато изпитват дълбоки затруднения. Предоставили сме подкрепа на 29 държави, от 23 от региона на Субсахарска Африка Суспендирането на обслужването на дълга е удължено до октомври.

КГ [00:07:08] И най-важното, около което всички трябва да се обединим, за да сме сигурни в успеха, е Общата рамка за справяне с проблемите на устойчивостта на дълга. Защо тя е толкова ценна? Защото за първи път лидерите, които не са членове на Парижкия клуб, се обединиха с Парижкия клуб под егидата на Г-20 и се договориха да работят заедно, като привлекат на масата и частния сектор. Къде се намираме днес? Три държави поискаха подкрепа. Чад, Етиопия и Замбия. Чад бележи напредък. Вече е сформирам комитет на кредиторите и той заседава. Тези стъпки следва и Етиопия, а имам огромно желание искам да видя напредък и по отношение на Замбия. Трябва да успеем, защото успехът на тези три държави ще бъде стимул за активизирането на други страни на по-ранен етап, което ще ни позволи да намалим опасното дългово бреме на държавите, които се задъхват от високите нива на дълг.

Стивън Карол [00:08:16] Говорейки по темата, а знаете, че и президентът Еманюел Макрон говори много за отмяната на дълга, не смятате ли, че отмяната на част от дълговете е оптималното, което може да се направи, за облекчаване на дълговия товар. Има ли достатъчно подкрепа за подобен ход? Знаете, че МВФ не може да направи това по силата на собствените си правила, с изключение на специалните обстоятелства, които споменахте. Трябва ли да се положат повече усилия за отписване на този дълг?

КГ [00:08:38] Именно тази концепция е де факто заложена в Общата рамка. Защото тя е възможност за изключително драматично намаляване на дълговото бреме за страните, които решат да се възползват от нея. Този индивидуален подход всъщност е нелоша идея, защото насочва вниманието към местата, където то е най-необходимо. Всеобщата отмяна на дълга всъщност има някои противници в Африка, които изтъкват следното: „Вижте, ние постъпихме правилно и не взехме много дългове. Защо възнаграждавате държави, които навярно са излезли от пространството на устойчивост на дълга?“ Абсолютно убедена съм, че се нуждаем от всички [възможности]. Ситуацията, в която се намираме, изисква всички да работим заедно. Необходимо е държавите да поемат ангажимент за подобряване на политическата си рамка. Необходимо е също така международната общност да повиши ангажимента си за предоставяне на безвъзмездна подкрепа и финансиране при преференциални условия. Нуждаем се от облекчаване на дълга в пропорционален на проблема мащаб, като трябва да помислим и за евентуално обвързване на дълга и климата — два изключително големи проблема, пред които са изправени тези страни. Необходими са разбира се и публично-частни партньорства. Частният сектор също трябва да даде своя принос.

Стивън Карол [00:10:13] Какъв е рискът за света, ако не се справим, ако не успеем да приобщим страните от Африка и развиващите се страни към това възстановяване?

КГ [00:10:22] От историята знаем какво се случва, когато сътресение задържи развитието на страните. Това се случи в Африка с цените на петрола и доведе до загубата на цяло десетилетие. Намираме се на разклон по пътя си напред. Ние подкрепяме Африка не само да се възстанови, но и да се възползва от огромните възможности, които предлагат цифровата и зелената трансформация. Нека не забравяме, че до 2030 г. един от двама новодошли на пазара на труда ще бъде от африкански произход. Ако не успеем, ще жертваме икономическото благосъстояние на Африка и на света, но най-драматичното е, че рискуваме дестабилизация на континента, който изначално е засегнат в непропорционална степен от конфликти и проблеми.

Стивън Карол [00:11:28] Кристалина Георгиева Благодаря ви, че разговаряхте с нас. Благодаря на зрителите, че ни гледат Останете с нас тази сутрин. Очаквайте още новини по канал France 24.

Pin It on Pinterest