Илиана Беновска: Мая Маноловата Ревизионна комисия как работи?! И кой прати зърнаря Илчовски да говори срещу Бойко Борисов?

7 май 2021-а- последният ден ня 45 НС ….

Илиана Беновска: Може ли една забележка от медиите, г-жо Манолова, ние искаме да станем свидетел, както станахме свидетели на предишното заседание на разказите на г-н, забравих му името, / Илчовски- б.р./ да станем свидетели на всичко останало, което ще се каже по казуса! И не е нужно да бъде закрито заседанието, предишното ви заседание беше открито.

Мая Манолова: Заседанието с изслушването на г-н Илчовски ще бъде открито. Става дума за документи, които са свързани с работата на фондовата борса.

Илиана Беновска: И какво тайно ще има в документите на НАП или фондовата борса?

Мая Манолова: Те не са на НАП документите!

Илиана Беновска: Моля Ви, молим Ви да се съобразите!

Мая Манолова: Не съм ви дала думата!

Илиана Беновска: Аз съм си я взела сама, няма да Ви чакам!

Мая Манолова: Ако искате да останете в залата не си взимайте сама думата!

Илиана Беновска: Извинете ме!

Мая Манолова: Иначе ще помоля квесторите! Никой журналист не си е позволил …

Илиана Беновска: Но ние сме дошли тук да отразим това, а не да ни изгоните през вратата!

Мая Манолова: Не Ви давам думата!

Илиана Беновска: Ще замълча, когато аз реша!

Депутат: Оставете ни да работим!

Илиана Беновска: Вие не работите в момента, вие се пазарите!

Мая Манолова: Г-жо Беновска, не Ви давам думата, моля Ви обръщайте се към мен, ако искате да се включите, накрая със сигурност ще можете да задавате въпроси!

Илиана Беновска: Не искаме накрая, ние сме в реално време всички!

Депутат: Как се казва затворника?

Илиана Беновска: Той го каза миналия път, назова името!

Светослави Илчовски: Не искам да унижавам хората!

Илиана Беновска: Той каза Миню Стайков миналия път, този ли е?

Мая Манолова: Много Ви моля!

Илиана Беновска: Ама не ме молете! Ние слушаме сега един стар разказ с малки подробности, които ги няма. Той каза миналия път Миню Стайков. Така ли беше? Така ли беше? Така ли беше? Г-н Божанков, накарайте г-н Илчовски да каже пак името на затворника, който е бил насилван!

Мая Манолова: Г-жо Беновска, ще помоля НСО да Ви изведе, ако продължавате!

Илиана Беновска: Много съм тежка и дебела, няма да могат да ме вдигнат!

Депутат: Това не е пресконференция, а заседание на комисията, много Ви моля!

Илиана Беновска: Но вие говорите неща, които миналия път ги слушахме и не давате на Иван Ангелов / „Градус“, атакуван от  Светослав Илчовски, зърнар б.р. /думата. А Илчовски повтаря все едно и също и даже спестява сега подробностите. Нека кда каже името на затворника  пак!

Мая Манолова: Моля Ви, не съм Ви дала думата!

Илиана Беновска: Аз съм си я взела, не съм я искала.

Депутат: Нямате право да я взимате!

Илиана Беновска: Правата си ги взимам аз, не чакам да ми ги дадат!

Беновска пита Илчовски срещу колко пари и зависимости говори срещу Борисов?

Илиана Беновска задава въпроси на  Светослав Илчовски, зърнар по време на заседание на Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, което се проведе на 7-ми май 2021 г.

Илиана Беновска: Г-н Илчовски, кой Ви прати тук в тази комисия, заради какви зависимости и на каква цена? Трябва да отговорите на този въпрос, защото всичко, което говорите дотук, няма доказателства, говорите празни приказки!

Димитър Стоянов: Г-жо Беновска, научете се да правите журналистика, а не внушения!

Илиана Беновска: Моля, не чух! Кой ме научи на нещо?

Димитър Стоянов: Аз!

Илиана Беновска: Вие?

Димитър Стоянов: Научете са да правите журналистика, а не внушения!

Илиана Беновска: Кой говори? Кой говори? Аз не правя внушения! Отговорете ясно, Иван Ангелов е дошъл тук, за да разкаже, той може би също ще прави внушения! Вие правите внушения, втори ден разказвате една  и съща история, която не почива на никакви факти!

Светослав Илчовски: Защото няма друга!

Депутат от комисията: Г-жо Беновска, стига толкова, зададохте си въпроса, без внушения моля Ви!

Илиана Беновска: Не правя никакви внушения! Не сте професионалист, не правя внушения! Питам – ако той / Илчовски- б.р./ не е поръчан, ще каже – не съм поръчан и не съм купен!

Депутат от комисията: Моля Ви, млъкнете!

Илиана Беновска: И да си довърша само въпроса, след като свършите тази поръчка отговорете – НСО защо Ви охранява?

Депутат от комисията: Г-жо Беновска, моля Ви, зададохте си въпроса,  стига толкова!

Илиана Беновска: Защо НСО Ви охранява? Защо сте заплашен, кой Ви заплашва, Ангелов ли?

Депутат от комисията: Г-жо Беновска, моля Ви!

Илиана Беновска: Хайде да попеем, искате ли? Канонон: /Беновска запява – б.р./

Frère Jacques, frère Jacques

Dormez-vous ? Dormez-vous ?

Sonnez les matines ! Sonnez les matines !

Din, dan, don; din, dan, don

Говорите непрекъснато върху мен? Отговорете  Илчовски, защо НСО Ви охранява? Кой Ви заплаши?

Депутат от комисията: Г-жо Беновска, моля Ви, зададохте си въпроса!

Илиана Беновска: Млъкнете, върнете си заплатата, каза колежката Ива!

Депутат от комисията: Г-жо Беновска, благодаря, зададохте си въпроса, нека да отговори!

Илиана Беновска: Зададох си въпроса, но Вие говорите върху мен, пак ще попитам – Защо НСО Ви охранява?

Светослав Илчовски: Не съм пускал жалба някой да ме охранява!

Илиана Беновска: А защо?

Светослав Илчовски: Котарак не го е страх от мишки!

Илиана Беновска: Кой е този котарак? Вие мишка ли сте? Вие се правите на змей в момента, „змей горянин“ от село не знам кое!

Светослав Илчовски: Не, мишка съм! От най-мръсното село на планетата съм!

Илиана Беновска: И аз съм от село! И така, бяхте заплашен ли?

Светослав Илчовски: Никой не ме е пратил тук? Не познавам „черепи“, не познавам никой!

Илиана Беновска: Благодаря Ви, уважаеми г-н Илчовски, успокоихте ли се вече! Браво, да попеем малко!

Иван Ангелов, „Градус“ ще сезира прокуратурата за говоренето на Илчовски.

МаяМаноловата Ревизионна комисия как работи?! И кой прати зърнаря Илчовски да говори срещу Бойко Борисов?

Аз съм Беновска и питам.

Pin It on Pinterest