Химически спешни случаи при пожар в домакинството

Въпреки че рискът от химическа авария е малък, знаейки как да се борави с домакински продукти, съдържащи опасни материали или химикали, може да намали риска от нараняване.

Изключително важно е да се съхраняват домакински химикали на места, където децата нямат достъп до тях. Не забравяйте, че продукти като аерозолни кутии, спрей за коса и дезодорант и лак за нокти, почистващи препарати за тоалетни чинии и полиращи средства за мебели попадат в категорията на опасните материали.

Опасните домакински химикали могат да включват:

–          Почистващи препарати

–          пестициди

–          Автомобилни продукти като антифриз или моторно масло

–          Различни елементи като батерии, живачни термометри и флуоресцентни крушки

–          Запалими продукти като керосин, отоплително масло за дома, резервоари за пропан и по-лека течност

–          Материали за работилници или боядисване, като разредители на бои и терпентин

–          Продукти за трева и градина като хербициди и инсектициди.

Следват насоките за безопасно закупуване и съхраняване на опасни битови химикали:

–          Съхранявайте продуктите, съдържащи опасни материали, в оригиналните им контейнери и никога не изваждайте етикетите, освен ако контейнерът не е корозиращ. Корозиращите контейнери трябва да бъдат преопаковани и ясно обозначени.

–          Никога не съхранявайте опасни продукти в кутии за храни.

–          Никога не смесвайте опасни химикали или отпадъци от домакинствата с други продукти. Несъвместимите вещества, като хлорното избелване и амоняка, могат да реагират, да се възпламенят или да експлодират.

–          Никога не използвайте спрей за коса, почистващи разтвори, бояджийски продукти или пестициди в близост до открит пламък.

–          Почистете незабавно всички химически разливи. Оставете парцала, с който сте почистили да се проветри на открито и след това го изхвърлете в коша за боклук .

По време на химическа аварийна ситуация в домакинството:

–          Излезте веднага от жилището, ако има опасност от пожар или експлозия.

–          Стойна някъде на въздух, на безопасно място.

Разпознаване и реагиране на симптоми на токсично отравяне, включително:

–          Затруднено дишане

–          Дразнене на очите, кожата, гърлото или дихателните пътища

–          Промени в цвета на кожата

–          Главоболие или замъглено зрение

–          Замаяност, тромавост или липса на координация

–          Крампи или диария

В случай на отравяне, потърсете незабавна медицинска помощ. Не се доверявайте напълно на инструкциите на етикета, може да са остарели. Не приемайте нищо през устата, освен ако не сте посъветвани да го направите от медицински специалист.

Pin It on Pinterest