Общество

Гласуване за проекта INNOAIR в класацията „Най-добри проекти на живите лаборатории“ на Европейската мрежа от живи лаборатории

Проектът INNOAIR представлява силен консорциум от 2 университета, 2 неправителствени организации, 2 компании и един национален институт под ръководството на Столична община.

INNOAIR е селектиран за класацията „Най-добри проекти на живите лаборатории“ на Европейската мрежа от живи лаборатории.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest