Общество

Геостратегията и визията за бъдещето на човешката цивилизация в научното творчество на Тодор Недев Недев, доктор на политическите науки и доктор по социология, почетен професор на БАПЕ и ЕАПЕ

По случай предстоящата 80-та годишнина от рождението му 20 август 2024 година

Тодор Недев Недев, Д.Н.: Почетен професор на Българската асоциация на професорите емерити (БАПЕ) и почетен професор на Европейската асоциация на професорите емерити (ЕАПЕ, europemeriti.org)

Източна притча

Първо трябва да бъде възпитанието, после образованието

Професор от физико-математическия факултет на един източен университет решил да преподаде на студентите запомнящ се за цял живот урок. Написал на дъската голяма цифра 1 и поглеждайки към студентите, обяснил:

– Това е Вашата Човечност! Най-необходимото в живота качество!

После до цифрата 1 написал цифрата 0 и казал:

– Това са Вашите Достижения, които заедно с Човечността са Ви облагородили 10 пъти.

Още една 0 – Опитът, с който човек става „100”.

И така добавял 0 след 0 – Предпазливост, Любов, Успех.

Професорът казал: Всяка добавена 0 облагородява човека 10 пъти.

Изведнъж той изтрил цифрата 1, стояща в началото на реда цифри.

На дъската останали безполезни, нищо не значещи нули.

Професорът казал:

Ако у Вас няма Човечност, останалото нищо не струва.

Първото нещо, което най-силно те привлича при запознаването с почетен професор Тодор Недев Недев от Варна, е неговата човечност, харизматичност и нравствена извисеност. Веднага те покоряват природната му интелигентност и доброта. Постепенно разбираш за неговото всеотдайно, Възрожденско служене на обществото, с което дава пример на младите хора, държавниците и политиците.

Много точни обобщения за достойнствата и личните качества на Тодор Недев направи неговият дългогодишен приятел Здравко Пеев, който фотографира, филмира и документира публичните му изяви:

– Възхищавам се на неговата много добра памет. Той е съвестен, честен и скромен. Нашият приятел Тодор Недев Недев е дал много, съвестно и всеотдайно за нас, за държавата и народа!

Тодор Недев Недев: Доцент, доктор на политическите науки, ИС при РАН, РФ, доктор по социология, бивш преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна и във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” от основаването на университета. Член е на Съюза на учените в България (СУБ) и на УС на Международната асоциация за съдействие на диалога и сътрудничеството между културите и цивилизациите – РАН, Москва, и ЮНЕСКО. Автор е на учебници и монографии в областта на социологията и политиката и на над 150 студии и статии на български и руски език.

Почетен професор Тодор Недев Недев, Д.Н.: Всеотдайно, Възрожденско служене на обществото. Експертът по геополитика, геостратегии и геопрогнози в творчески размишления за щастливото и мирно бъдеще на човешката цивилизация!

Солидното образование на Тодор Недев Недев е предпоставка за успешна преподавателска и научно-изследователска работа. Той е завършил специалностите „Философия” и „История” в СУ „Св. Климент Охридски”, както и специализация „Социално управление” в Академията за обществени науки и социално управление. Има специализация „Военнополитическа и психологическа дейност” във ВА „Г. С. Раковски”, София.

Занимава се с отговорна държавна, обществено-политическа, научно-изследователска и преподавателска дейност. Чел е лекции във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна и ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна. Участвал е в работата на международни конгреси по философия и социология и на конгрес на Международното Олимпийско движение.

Публикуваните монографии, студии, учебници и статии на Тодор Недев Недев продължават да са актуални не само в университетите, но и в обществено-политическия живот и държавното управление.

Нека да направим кратък обзор на някои от издадените научни трудове на Тодор Недев Недев:

I. Монографията „И ние, българите, сме дали нещо на света”.

Тодор Недев. И ние българите сме дали нещо на света. Иван Вазов. Второ издание. Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”. Варна, 2017, стр. 221. Посвещава се на създаването на ЕС и приемането на България в него. ISBN 9789547153745.

В монографията са разгледани:

– Приносът на българските граждани в световната човешка цивилизация;

– Миналото и настоящото на РБ;

– България като равноправен член на ЕС;

– Глобалните и регионални проблеми, пред които е изправен светът и нашата страна;

– Толерантността и нетолерантността в международните отношения;

– Еволюцията на труда и капитала и генезиса на новата социално-икономическа система – икономика и общество на знанието;

– Обединена Европа – новата регионална сила на света и нейните основни институции;

– Диалогът и сътрудничеството между културите и цивилизацийте в света – състояние и проблеми.

Към монографията са приложени и последните научни изследвания на видните български учени и на световноизвестните изследователи на древното минало на нашите земи – проф. Робърт Бовал и проф Норман Дейвис от Оксфордския университет. Приложени са и цветни илюстрации на най-старото златно съкровище в света – Варненското.

II. Монографията „Залезът на Запада и изгрева на Изтока”:

Тодор Недев. Залезът на Запада и изгрева на Изтока. УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”. Варна, 2017, стр. 232. ISBN 978-954-715-010-3.

Монографията е проект по линия на ЮНЕСКО и РАН, Москва, РФ.

Съдържание на монографията:

1. Увод.

2. Залезът на западната цивилизация и изгрева на Изтока. Демографски проблеми.

3. Икономически проблеми на капитализма. 375 години от Първата световна икономическа криза. ,,Капиталът“ на Карл Маркс и прогнозите на днешните кризи в света.

4. Капитализмът на информационното общество като система изпадна в поредната си циклична и системна криза без своя антипод. Системата на държавния социализъм в СССР и Източна Европа.

5. Кризата в развитите западни страни – нестандартна политическа равносметка от 2011 до 2015 година.

6. ЕС – Съюз на национални държави или Федерация – Европейски съединени щати (ЕСЩ) и САЩ – 2016 г.

7. Глобалната икономика през 2016 г.

8. Глобалната надпревара продължава между САЩ – локомотива на глобализацията и западната цивилизация и Китай – лидера на БРИКС – новата супер сила на XXI век.

С модела на пазарния социализъм , алтернатива на американския неолиберален модел на свободния пазар.

9. Глобалното затопляне и съдбата на съвременната цивилизация. Екологичната катастрофа на Земята е недалеч в бъдещето?

10. Петролните резерви на света намаляват. Нефтът в света стига до 2066 година?

11. Залезът на американския век и доминация в света. Къде са 15-те трлн. долара дългове на САЩ?

12. Формулата „мултикултурализъм и интеграция“ на народите в Западна Европа?

13. Световни тенденции за 2030 година. Алтернативни светове.

14. Светът в началото на XXI век е относително по-богат, но богатствата му са несправедливо разпределени между хората.

15. Интелектуален регрес на западната цивилизация от ХХ век насам.

16. БРИКС – съвременната цивилизационна алтернатива на човечеството.

17. Факти за бедността в света.

18. Диалогът и сътрудничеството между културите и цивилизациите в света – състояние и проблеми.

19. Послеслов: Живот ще има и след нас.

20. Литература.

III. Статията „БРИКС – съвременна цивилизационна алтернатива на човечеството”

В списание „Понеделник”, бр. 5/6 от 2015 г., стр. 59-71, Тодор Недев публикува статията „БРИКС – съвременна цивилизационна алтернатива на човечеството”.

Геостратег и визионер

В заглавието на статията определихме почетния професор Тодор Недев Недев като геостратег и визионер за бъдещето на човешката цивилизация и това не е случайно. На основата на солиден анализ и синтез неговите трудове са изпълнени с прогнози, които се сбъдват.

За да не бъдем голословни, ще се спрем на прогнозите, които Тодор Недев прави за развитието на БРИКС и тяхното съвременно реализиране след 10 години.

През първото десетилетие на ХХІ век се формира ново явление в световната икономика и политика – общността БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка). БРИКС (BRICS) представлява акроним от имената на английски на държавите-основателки на новата общност (Brazil, Russia, India, China, South Africa), която вече е на четвърт век.

Акронимът БРИКС е въведен през 2001 г. от икономиста Джим О’Нийл, бивш инвестиционен директор на Mеждународната компания за инвестиционно банкиране, който разглежда нарастващото икономическо влияние на държавите от новия формат и предвижда, че към средата на XXI век тези най-големи незападни икономики ще се превърнат в най-динамично развиващите се икономики в света, заедно със САЩ, ЕС и Япония.

Още в самото начало на статията Тодор Недев прогнозира: БРИКС при благоприятни условия в хода на историята може да стане алтернатива на съвременната западна християнска цивилизация и да измени световния ред, да определи и да даде новия облик на света.

За нас беше много интересно да проследим как се развива БРИКС и да видим дали прогнозата на Тодор Недев се сбъдва.

БРИКС става все по-привлекателна общност и се разширява, наброява вече 10 държави. Пълноправни членове от 1 януари 2024 г. станаха Етиопия, Иран, Саудитска Арабия, Египет и Обединените арабски емирства.

Националните флагове на 10-те държави, членки на БРИКС от 1 Януари 2024 г.: 1) Бразилия; 2) Русия; 3) Индия; 4) Китай; 5) Южна Африка; 6) Египет; 7) Етиопия; 8) Иран; 9) Саудитска Арабия; 10) Обединени Арабски Емирства.

Общата площ на страните от БРИКС е 45 756 242 км², а общата численост на населението се оценява примерно на 3,64 млрд души, което представлява около 31% от световната повърхност на сушата и около 45% от световното население.

От 1 януари 2024 г. ротационен председател на БРИКС е Русия, която ще организира XVI-та среща на върха на 10-те лидери на страните членки от групата в Казан, столица на Татарстан, на 22-24 октомври 2024 г.

Президентът на РФ Владимир Путин сформулира девиза на руското председателство на БРИКС за 2024 г.: Укрепване на многостранността за справедливо глобално развитие и безопасността. Той назова и основните принципи на БРИКС: суверенно равенство, уважение на избора на пътя на развитие на всяка страна с отчитане интересите на партньорите, многополярно мироустройство, честни икономически отношения и колективен отклик към острите проблеми на съвременния свят.

Президентът на РФ Владимир Путин определи формулирането на надеждни международни транспортни магистрали като приоритет на XVI-та среща на върха в Казан на 22-24 октомври 2024 г.

Една от главните теми на предстоящата среща на лидерите на 10-държави е обединяването на БРИКС. За приемане в БРИКС на XVI-та среща на върха в Казан на 22-24 октомври 2024 г. 14 държави са подали заявление за членство: Боливия, Венецуела, Никарагуа, Куба, Демократическа Република Конго, Нигерия, Алжир, Сенегал, Казахстан, Беларус, Виетнам, Тайланд, Бангладеш, Индонезия.

БРИКС демонстрира нов модел на глобално развитие, моделът на многополярния свят, позволяващ да се балансира и да се търси баланса на различните интереси.

Страните от БРИКС са основна движеща сила на глобалното икономическо развитие, като „поотделно и общо разполагат с най-важните и основни природни и икономически ресурси на планетата.

От това кратко изложение и направените изводи от почетен професор Тодор Недев се вижда убедително, че неговите научни прогнози се потвърждават в реалния живот. Ето още няколко примера за доказателство:

На 11 септември 1990 президентът на САЩ Джордж Буш-старши произнесе пред двете палати на Конгреса реч, озаглавена „Към нов световен ред“ (“Toward a New World Order”).

34 години по-късно от тази забележителна реч на Джордж Буш-старши, на срещата на държавните глави на страните-членки на ШОС (Шанхайската организация за сътрудничество) на 4 юли 2024 г. в Астана, столицата на Казахстан, президентът на РФ Владимир Путин заяви, че многополюсният свят вече е реалност и подчерта ролята на ШОС и БРИКС в оформянето на новия световен ред!

Днес новият световен ред е ориентиран към Изтока!

Убедително виждаме как прогнозите на Тодор Недев се сбъдват и той утвърди името си като геостратег и визионер за бъдещето на човешката цивилизация! Тук е мястото да изразим нашата признателност и нашето възхищението от способността на юбиляра почетния професор Тодор Недев Недев да съставя научни прогнози, които се сбъдват и реализират в живота!

IV. Дисертация за присъждане на научната степен „Доктор на политическите науки”:

https://famous-scientists.ru/dissertation/11104?ysclid=lxyofax8z1241457486

http://disus.ru/r-politologiya/229378-1-otnosheniya-trud-kapital-sovremennom-mire-kak-politicheskiy-process.php?ysclid=lxq0x3ro86495337129

Тодор Недев Недев. Отношения труд-капитал в современном мире как политический процесс.

Дисертацията е защитена на 2 ноември 2011 година от 14:00 часа на заседание на Дисертационния съвет Д.002.011.03 при Института по социология на Руската академия на науките, 117218, Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5, ауд. 323.

Научен консултант – доктор философскити наукш, професор, член-кореспондент на РАН Дмитриев Анатолий Васильевич

Официални опоненти:

доктор на политическите науки, професор Алисова Любовь Николаевна

доктор политическите науки, професор Залысин Игорь Юрьевич

доктор социологическите науки, професор Тихонов Александр Васильевич

Научен секретар на дисертационния съвет, кандидат на историческите науки В. К. Коломиец

Читателите имат възможност да се запознаят с пълния обем на автореферата от 51 страници:

https://new-disser.ru/_avtoreferats/01005088497.pdf?ysclid=lxo4ks53w31348754
https://new-disser.ru/_avtoreferats/01005088497.pdf?ysclid=lxyowmjv6l507578540

Водеща организация – Руски университет за дружба между народите, Москва

https://www.rudn.ru
https://eng.rudn.ru

Едно от големите достойнства на дисертационния труд са фундаменталните седем монографии, издадени от автора Тодор Недев Недев преди защитата:

1. Геополитика. Бъдещето на човечеството. Ун. изд. ВСУ, 2001, 20 п.л. (на болгарском языке) 415 с.

2. Глобализирующийся мир: бедность, богатство, терроризм., Ун. изд., ВСУ 2005, 6,75 п.л. (на русском языке).116 с.

3. Труд, капитал – в глобализирующемся мире, Изд-во, Парадигма, С. 2007, 19 п.л. (на русском языке),302 с.

4. Социал-либеральное возрождение в Европе и Болгарии, Серия Знание, В. 2007, 6, 25 п.л. (на русском и болгарском языке).98 с.

5. Болгария в Европейском союзе и глобализирующийся мир, Ун. изд., ВСУ 2009, 19 п.л. (на болгарском языке).299 с.

6. Эволюция труда и капитала и генезис экономики и общества знаний, В, 2010. / на русском яз./.172 с.

7. Отношение труд-капитал в современном мире как политической процесс, М.С.изд.Парадигма, 2011, 350 стр.

Заедно с това преди защитата са публикувани 34 статии по темата в научни списания, съгласно изискванията на Висшата атестационна комисия.

Тодор Недев Недев е награждаван с множество ордени, медали, грамоти и сертификати за научни приноси и обществено-патриотична активност!

Да честитим 80-та годишнина на почетния професор Тодор Недев Недев от Варна и да пожелаем на юбиляра крепко здраве и творческо дълголетие, много обич, щастие, радост и късмет!

Автор:

Капитан I ранг о.р., професор, доктор на психологическите науки, инженер Илия Петров Пеев

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest