Общество

Федералната територия „Сириус“ е място, където бъдещето вече е настъпило

След края на XXII Зимни Олимпийски игри през 2014 г. Президентът на Руската Федерация Владимир Путин предложи на базата на олимпийската инфраструктура да се сформира център за подбор и задълбочена подготовка на талантливи деца в областта на природните науки, изкуствата и спорта. Така се появи Образователен център „Сириус“, където целогодишно се обучават най-добрите ученици от цялата страна, както и техните учители и наставници.

За десет години „Сириус“ се превърна в ключова връзка в националната система за подкрепа на талантливи деца във всички субекти на Руската Федерация и насока за определяне на съвременни стандарти за училища със задълбочено преподаване на определени предмети. Обхватът на задачите на „Сириус“ непрекъснато се разширяваше, а броят на проектите се увеличаваше. Днес на федералната територия успешно се развиват Образователният център и Президентският лицей, Университетът и Колежът при университета, Иновативният научно-технологичен център, културна и спортна инфраструктура.

Екосистемата „Сириус“ обединява най-доброто от държавните структури и корпоративните практики. Благодарение на експерименталния правен режим тук се създават пробивни проекти за решаване на най-важните проблеми, пред които е изправена Русия, които биха били невъзможни за изпълнение в други региони на страната.

https://www.facebook.com/rusembul/videos/954856886251188

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest