Общество

ЕАИС носи реални ползи за всеки от участниците в асоциацията

Във всички пет държави виждаме положителна динамика в основните макроикономически показатели.

🔹 От създаването на съюза обемът на взаимната търговия се е увеличил почти двойно. Селскостопанското производство – с над една четвърт, а промишленото – с над 20%. През текущото тримесечие тези два показателя добавиха съответно още 1,5 и 5,5%.

🔹 През изминалата година брутният вътрешен продукт на „петицата“ се увеличи с 3,8%, надминавайки средния за света темп на растеж.

🔹 Реалните заплати стабилно се увеличават, нивата на безработица намаляват.

И всичко това се случва на фона на трудна, неблагоприятна външна конюнктура и нарастващ санкционен натиск, преди всичко върху Русия и Беларус. Но в същото време, на фона на формирането на нова архитектура на международните отношения.

🔹 През последните 10 години Евразийският икономически съюз изгради уникална наднационална регулаторна система. Тя установява еднакви изисквания към стоките, които влизат на територията на нашите страни. Приети са над петдесет технически регламента, които обхващат около 85% от продукцията на общия пазар, което е много важно за доставката на гражданите на висококачествени и надеждни стоки и опростяването на взаимната търговия.

🔹 В съюза действат и общи санитарни, ветеринарни и фитосанитарни изисквания. Тяхното прилагане е ключът към свободното движение на продукцията, произведена на територията на „петицата“, опазването на живота и здравето на нашите хора.

🔹 Разширява се сътрудничеството за изграждане на единна транспортна система на съюза.

Като цяло всички текущи проекти са насочени към сближаване на законодателството и задълбочаване на интеграционните процеси. Това се търси както от предприемачите, така и от нашите граждани.

©️ От речта на М.В.Мишустин на заседание на Евразийския междуправителствен съвет 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest