Дуалното образование отвори пътя на българските младежи към пазара на труда

Заключителна конференция на българо-швейцарския проект ДОМИНО

Втората национална конференция „Дуалното образование – път на възможностите“ на 12 юни в София ще представи българския модел на дуално образование, създаден по проекта ДОМИНО („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“) с подкрепата на швейцарското правителство.

Конференцията, организирана от ДОМИНО и Министерството на образованието и науката, има амбицията да начертае визията за по-нататъшно развитие на дуалното образование в България. Очакват се над 180 български и чуждестранни участници. В дискусиите ще бъдат чути гледните точки на политиците и на представителите на бизнеса и професионалните гимназии, както и на швейцарски експерти. Ще бъдат отличени фирми и училища, най-активно участвали в прилагането на дуалното обучение в България.

1 600 ученици от 32 професионални гимназии в 19 града в цялата страна се обучават по системата „учене чрез работа“ по проекта ДОМИНО. Те завършват с диплома за средно образование и удостоверение за професионална квалификация за престижни и търсени от бизнеса професии. Партньори по ДОМИНО са 170 български и чуждестранни фирми, които предоставят на учениците практика, обучение от опитни наставници и истинска работа със заплащане по трудов договор. Дуалното образование отваря вратите на младежите от дуалните паралелки към пазара на труда: 70 % от завършилите по ДОМИНО вече работят във фирмата, в която са трупали опит като ученици. 

Големият успех на проекта е, че успя само за четири години да въведе една нова система и привлече в прилагането й българския бизнес. ДОМИНО даде шанс за развитие на много млади хора и им даде надежда за бъдещето им в България”, споделя ръководителят на ДОМИНО Петя Евтимова. „Най-голямото предизвикателство сега пред дуалната система е как да се гарантира нейната устойчивост след приключването на подкрепата от Швейцария“.

От дуалното образование само можеш да спечелиш. След десети клас вече работим, като получаваме 90% от минималната заплата“, разказва единадесетокласничката Елеонора Ангелова от Професионалната гимназия по туризъм „П.К. Яворов“ – Добрич, бъдещ професионален готвач. „За три години в дуалната паралелка животът ми се промени коренно! Имам професия и гарантирана работа. Сигурна съм, че един ден ще постигна мечтата си – да имам свой ресторант“.

Министерството на образованието и науката вече пое сериозен ангажимент към дуалното обучение, като изплаща стипендиите на учениците от дуалните паралелки, което бе започнато от ДОМИНО. Законодателни промени в Закона за професионалното образование наложиха дуалното образование в българската образователна система.

Pin It on Pinterest