Демонстрация на екипите на БЧК за действия при наводнение

Българският Червен кръст ви кани на демонстрация на екипите на БЧК за действия при наводнения, която ще се проведе на 9 юни 2018 г. в района на Кресна. 

Ще наблюдавате спасяване в бързо течащи води, работа със спасителни въжета и преминаване на река, действия по издирване и оказване на помощ на пострадало население.

Демонстрацията е в рамките на тренировъчен курс в периода от 6 до 10 юни 2019 г. на територията на гр. Кресна с членове на доброволните екипи на БЧК за действие при наводнения от цялата страна и е част от проявите в рамките на “ Седмица на водното спасяване “ 2019.

Курсът се  провежда по поречието на река Струма на територията на Кресненското дефиле при полеви условия. В него участват  доброволци от  областните организации на БЧК – членове на звената за действия при наводнения, както и експерти от дирекциите „Мениджмънт на бедствията” и „Водноспасителна служба”.

Pin It on Pinterest