Дайкин – България подари въздухопречиствател на Центъра за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в гр. Свищов

В края на 2019 година Дайник – България организира благотворителна коледна кампания „Запалете светлина – подарете чист въздух“.

Компанията представи желанието си да подари три уреда за пречистване на въздух Daikin URURU MCK75J, на предложени от гражданите организации, които получат най-голяма подкрепа в социалната мрежа Facebook

Кампанията приключи на 08.01.2020 година, като предложението на г-жа Лора Григорова от гр. Свищов получи най-голяма подкрепа и спечели първо място.

Днес в Центъра за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа, гр. Свищов беше доставен уреда. Социалната услуга е разкрита по проект «Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов, като финансирането е осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура: Социално включване в общността.

Въздухопречиствателят Daikin URURU MCK75J ще бъде част от специално създадената, обзаведена и оборудвана по Проекта терапевтична стая за работа с деца в УК „Алеко Константинов“ – Свищов.

Той осигурява и овлажняване на въздуха в помещенията, с което предпазва от разпространение на вируси, създава благоприятна и чиста среда, в т.ч. и за хора с алергии.

Екипът на ЦРИУСП, гр. Свищов сърдечно благодари Дайник – България за инициативата, на г-жа Лора Григорова и всички които подкрепиха предложението.

Pin It on Pinterest