Да научим детето да се грижи за своята безопасност

Детската игра с огън е една от честите причини за пожар, а животът на детето е безценен.


То трябва да разбере това от Вас и да гледа на живота си като най-ценното богатство.
Спазвайте следните превантивни мерки:
– не оставайте на достъпни места и най-малките източници на запалване, като кибрит и запалки. Обезопасете контактите със специални предпазители.
– особено опасно е да оставате детето само до отоплителни електроуреди с открити реотани.
– упражнявайте непрекъснат надзор над игрите му – в къщи и на открито.
Колкото повече пораства детето, толкова любопитството му нараства. То иска да знае и да може всичко като възрастните. Възползвайте се от това и давайте личен пример с поведението си по спазване на правилата за пожарна безопасност.
Отговаряйте на въпросите му възможно най-изчерпателно и се опитвайте да му обяснявате смисъла на мерките за пожарна безопасност и защо се изисква стриктното им спазване.
На съвременните родители е трудно да бъдат непрекъснато до детето си. Ако се наложи да оставите за малко детето само вкъщи, обезопасете предварително помещението и дома. Но никога не заключвайте вратите – те са пътят за евакуация и спасение на децата в случай на пожар.
Учете Вашето дете да разпознава местата вкъщи, където може да възникне  пожар и предметите, които могат да го предизвикат.
Заедно с него тренирайте преминаването по пътя за евакуация от дома.
Уточнете мястото, където може да се скрие, когато не може да избяга при пожар. Добре е това да бъде банята при пуснат душ и поставяне на намокрена маска на устата и носа.
Накарайте детето да научи телефонът за съобщение при пожар – тел. 112.
Научете го за точния адрес, на който живеете, и какво трябва да съобщи на тел. 112 при откриване на признаци на пожар.

Обяснете на детето защо не бива:
– да си играе с кибрит, запалка, свещ или друго нещо, с което може да предизвика пожар.
– да слага дрехи, обувки или играчки в близост до отоплителните уреди!
– да играе с фойерверки и пиратки!
– никога да играе с леснозапалими и горими течности!
– да се крие при пожар на места, където трудно ще бъде открито от пожарникарите!
– при пожар в горящото помещение да отваря допълнително прозорците – допълнителният кислород ще усили горенето!
– при пожар да изпада в паника и да ползва асансьор.

Обяснете на детето защо трябва:
– винаги да проверява дали е изключило електрическите уреди, когато свърши работа с тях!
– да съобщи веднага на родителите си или на някой възрастен, ако види, че някой играе с огън.
– при възникване на пожар да съобщи за това веднага на съсед или възрастен.
– да телефонира на тел. 112, за да предаде съобщение за пожар в случай, че животът му не е в непосредствена опасност.
– при подаване на съобщение за пожар да говори ясно и бавно, като подаде информация къде и какво гори, има ли застрашени хора.

В случай, че все пак в дома възникне пожар, детето трябва да знае и да умее да прилага няколко прости правила:
– да запази самообладание и да позвъни на тел. 112. Да каже точния адрес и какво гори!
– да напусне дома по най-късия път, а ако стълбището е задимено  да не ползва асансьор.
– ако стаята се изпълни с дим, да се движи приведено към пода или пълзешком (ако няма видимост, покрай стената) и ако има възможност, да постави на устата и носа си навлажнена кърпа.
– ако пътят му за евакуация по стълбище или друг изход навън е блокиран или задимен, да излезе на балкон или открит прозорец и да алармира, че се намира в опасност – с викове, ръкомахания и др.
 – да не скача от прозорци и балкони, а да чака да бъде открит от пожарникарите.
– да не се връща за нищо в къщи, защото животът му е по-ценен от всички играчки, дори и от домашните любимци!
– ако не може да избяга навън, да се скрие в банята! Да затвори вратата и да пусне душа.
– ако дрехите му се подпалят, да спре, да закрие лицето си с ръце и да се търкаля на пода, докато пламъците угаснат.

АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ
Трябва ли да припомняме, че това е най-рисковата група при пожар!
Обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това.
Особено важно в такива случаи е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с тел. 112.
При пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки.
От решаващо значение е осигуряването на максимално безопасни отоплителни уреди, които да са поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали.
Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени. Затрудненото придвижване на Вашия близък край отоплителен уред не трябва да води до преобръщането му.
Подменете амортизираните и морално остарели електро- и отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита.
С времето изолацията на старите електрически проводници се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.
По възможност осигурете на Вашите близки допълнителна помощ в домакинството или окажете съдействие за включване в системата на социалния патронаж.
Поемете своята отговорност в грижите за Вашите близки!

Pin It on Pinterest