Д-р Мирослав Ангелов: Можем да се изправим и да покажем нов облик на обществото

Борбата за различни каузи ме доведе тук. Не само здравеопазването, но и други справедливи каузи.

Вярвам, че това ще е платформа, която да превърне тази голяма несправедливост, в която живеем, в справедливост.

Имах възможност да отида в поне четири държави, но избрах да остана тук. Ние можем да се изправим, обединим и да покажем нов облик на нашето общество и нов модел на взаимодействие на хората в полза на гражданското общество и обикновените хора.

Pin It on Pinterest