Чуждестранни наемници и терористи в редиците на въоръжените сили на Армения

Още преди началото на бойните действия Армения започна да привлича в окупирания от нея Нагорно-Карабахски регион на Азербайджан чуждестранни наемници и терористи.

След започване на бойните действия и нанесените от азербайджанската армия пораженията върху арменските въоръжени сили правителството на Армения засили процеса на привличане на чуждестранни наемници и терористи. Това трябваше да се очаква предвид сериозните загуби на арменската армия. Армения включва в боевете чуждестранни граждани посредством диаспората си. За тази цел дори са организирани специални полети.

Това се съобщава от Day.Az, която се позовава на Trend.

Армения ангажира наемници основно от Франция, Канада, Ливан, Испания, Гърция, а и от други страни. За това свидетелстват чуждестранните паспорти, намерени у унищожените в боевете наемници. Открити са например паспортите на гръцкия гражданин Арен Осипов, гражданина на Испания Армен Князян, гражданина на Франция Артур Оганесян, гражданина на Канада Кристофер Артин, гражданина на Ливан Геворг Гаджиян, гражданина на Сирия Степан Кешишян и много други наемници екстремисти.

Понастоящем продължават боевете с чуждестранни наемници на страната на Армения срещу Азербайджан. В тях участва и гражданинът на Русия и Грузия, известният арменски сепаратист Ваханг Чахалян. Според наличните данни, Чахалян се спотайва в укритията в северния сектор на фронта.

Депутатът в Милли Меджлиса (парламента) на Азербайджан Арзу Нагиев каза пред Trend, че по време на първата Карабахска война арменците активното са извършвали незаконно заселване на окупираните азербайджански земи, чиято цел е било настаняването там на членове на терористични групировки под формата на мирни граждани и напоследък този процес се е интензифицирал.

Той допълва, че всъщност Европа самата иска да се отърве от радикалите с арменски произход от територията си и затова не създава сериозни прегради за напускане на страните и участието в бойните действия. С това европейските държава „културно” изчистват териториите си от радикали с арменски произход, които на свой ред уж в пристъп на „патриотизъм” се хвърлят да воюват в Карабах. Европа решава едновременно два въпроса: чисти територията си от арменци радикали и в същото време уж помага на арменците.

Pin It on Pinterest