Чистата печалба на „Газпром нефт“ за 9 месеца на 2020 г. възлиза на над 300 милиона евро

Нетната печалба на „Газпром нефт“ за третото тримесечие се е увеличила с почти 27% в сравнение с второто тримесечие и е достигнала 28 млрд. рубли (309 млн. евро).

Tака нетната печалба на компанията за 9 месеца възлиза на 36 млрд. рубли (398 млн. евро).

Това следва от консолидираните финансови отчети на „Газпром нефт“ по международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), които публикуваха на официалния уебсайт на компанията. От пресслужбата на „Газпром нефт“ подчертаха, че компанията демонстрира положителни финансови резултати, има финансова стабилност и непрекъснатост на всички производствени процеси в контекста на продължаващото негативно влияние на макроикономическите фактори и пандемията COVID-19, пише „Лента“.

Постепенното възстановяване на световното и вътрешното търсене на суровини, оптимизирането на разходите и мерките по повишаване на ефективността позволиха значително подобряване на финансовите показатели през третото тримесечие в сравнение с предходните три месеца и постигане на положителен свободен паричен поток, отбелязват от компанията.

„Както прогнозирахме, през третото тримесечие „Газпром нефт“ подобри финансовите си показатели, показвайки ръст на нетната печалба в сравнение с второто тримесечие. Поддържаме висока дисциплина по отношение на съкращаването на разходите и ползваме набор от мерки, насочени към повишаване на ефективността на работа на компанията в условия на ниски цени и забавяне на възстановяването на глобалното търсене на петрол и петролни продукти“, каза Александър Дюков, ръководител на „Газпром нефт“.

източник:

Pin It on Pinterest