Общество

Чернухин: Русия се застъпва за разработването на всеобхватен договор в сферата на ИКТ

 Обективният преход на човечеството към виртуалната среда е съпроводен с разчупване на много съществуващи стереотипи за функционирането на механизмите на взаимодействие между държави, общество и бизнес.

Което от своя страна изисква настройване и създаване на нови контури за гарантиране сигурността на държавите. <…>

Липсата на специализирани универсални международни правни договори в областта на ИКТ доведе до гигантска експлозия на престъпността в информационното пространство със сериозни загуби в икономическата дейност на държавите и благосъстоянието на милиони хора. Така според независими международни експерти годишните щети от дейността на престъпниците само в информационното пространство на страните от ЕС са около 5,5 трлн. евро. <…>

Русия се застъпваше и се застъпва за разработването на всеобхватен договор, който да постави основите за ефективно и прозрачно международно сътрудничество за борба със заплахата от използването на ИКТ за престъпни цели. Конвенцията за борба с престъпленията в сферата на ИКТ, изготвена под егидата на ООН, трябва да отчита интересите на всички страни без изключение и да се основава на принципите на защита на държавния суверенитет, равенство на страните и ненамеса във вътрешните дела на държавите. Да предвижда широката сфера на обхват и криминализация. <…>

Няма алтернатива на бъдеща всеобхватна конвенция под егидата на ООН. Русия от своя страна ще продължи да оказва техническо съдействие на нуждаещите се страни на принципа на защита на държавния суверенитет и развенчаване на всякакви прояви на неоколониални практики в глобалното информационно пространство.

©️От статията на заместник-ръководителя на делегацията на Руската Федерация на преговорите в Специалния комитет за разработване на Конвенцията на ООН за борба с използването на ИКТ за престъпни цели Е.Чернухин

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest