Общество

БРИКС непрекъснато нараства

На фона на мащабните геополитически предизвикателства и кардинални промени, настъпващи в днешния свят, интересът към БРИКС непрекъснато нараства.

• БРИКС се възприема като един от стълбовете на нов, по-справедлив световен ред, който е предназначен да даде на всички страни равни възможности, да освободи държавите от Глобалния Юг и Глобалния Изток от наложената им от Запада роля на послушни доставчици на евтина работна ръка и суровини, да консолидира правото на всички нации да запазят своята идентичност и самоопределение, да провеждат независима вътрешна и външна политика, да защитават традиционните ценности.

Русия и други страни от БРИКС напълно споделят тази позиция и се застъпват за честно партньорство, което отрича всякаква изключителност.

• БРИКС е иновативен формат на междудържавно взаимодействие, който обединява различни култури и цивилизации, страни с различни икономически и политически системи <…>. Нашата обща цел е твърд ангажимент за провеждане на независима вътрешна и външна политика, защита на суверенитета и националните интереси.

• В рамките на председателството на Русия в БРИКС през 2024 г. ние възнамеряваме да продължим да изграждаме стратегическото партньорство на асоциацията въз основа на консенсус и приемственост и да работим за увеличаване на нейната роля в световни дела. Това е отразено в мотото на Руската година в БРИКС: Укрепване на мултилатерализма за справедливо глобално развитие и сигурност.

• Кулминацията на руската година в БРИКС ще бъде срещата на върха на съюза, която ще се проведе през октомври 2024 г. <…>. Надяваме се, че сътрудничеството в рамките на БРИКС и неговите механизми за взаимодействие със съмишленици ще позволят гласът на Глобалния Юг да звучи по-силно и по-ясно на международната арена, да защитаваме националните си интереси и правото да избираме своя собствен път на развитие.

📰 От интервю на заместник-министъра на външните работи на Русия С.А.Рябков за Научния център за международни изследвания „ПИР“ (ПИР-Център)

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest