Общество

Близо 6,8 трилиона рубли са инвестирани в икономиката на Москва

Близо 6,8 трилиона рубли са инвестирани в икономиката на Москва според резултатите от миналата година.

🔴 Това е с 3,8% повече в съпоставими цени спрямо 2022 г.

Най-голям дял инвестиции от общия обем – 33.4% – е насочен към машини и оборудване. Други 28.2% отиват за строителство на нежилищни сгради, съоръжения и благоустрояването на земите. 16,5% са инвестирани в изследвания, разработки и иновации, а 18.8% в строителството на жилищни сгради и помещения.

♦️Създадени са атрактивни условия за стабилно икономическо развитие в столицата и благоприятен инвестиционен климат за бизнеса. Промишлените предприятия могат да се възползват от преференциален лизинг на земя и преференциални кредити. За привличането на инвестиции допринася и градската програма за стимулиране на създаването на работни места.

https://www.facebook.com/rusembul/videos/1160402931633827

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest