Беновска: Г-н Стоименов, познавате ли Иван Ангелов и той ли запали къщата на вашата служителка?

Беновска задава въпроси на собственика на „Агробел“ Павел Стоименов по време на изслушването му във Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, проведено на 10-ти май 2021 г. 

Павел Стоименов: От 2007 г. отидохме да развиваме земеделие в община Стара Загора, натъкнахме се на ужасни неща. След като в община Стара Загора започнахме да наемаме земи и да образуваме стопанства, защото там рентата беше 10-15 килограма зърно на декар, нас ни сполетяха страшни беди, които не се случваха в Северна България в същото време. Тези беди в Южна България ми дойдоха от един картел, който се казва Г-8. Този картел е образуван от земеделци в Стара Загора с главното управление на г-н Иван Ангелов, собственик на фирма „Градус“. Ние бяхме принудени да плащаме изкуствено ниски ренти, бяхме принудени да не купуваме земеделска земя, бяха ни запалени офисите. 3 от офисите ни бяха запалени. Беше запалена къщата на една от нашите служителки, Жечка Генова, която и до ден днешен е наша служителка. Два пъти ѝ палят къщата, заедно със сеновала и животните. Тази жена разви диабет. Първият палеж е през 2011 г, вторият палеж е от 2014 г. Всичко това е под явната диктовка на г-н Ангелов, който контролира целия южен регион. Тази компания Г-8 ни извика нас в хотел „Железник“, за да ни каже да не купуваме повече земя и да отнеме рентите, които бяха 20 килограма на декар и по този начин да ощетим всички хора, които са собственици на земеделска земя в целия Старозагорски регион. Ние не се съобразихме с това нещо и след това за втори път беше запалена къщата на наша служителка. Ние с брат ми казахме, че е по-добре да си сложим главата на дръвника и започнахме да играем по техните правила допреди един месец.

Илиана Беновска: Г-н Стоименов, не отговорихте! Познавате ли Иван Ангелов и видяхте ли го да пали къщата на жената, ваша служителка? Отговорете! Да или не? Познавате ли Ангелов?

Павел Стоименов: След като съм предупреден кой е!

Илиана Беновска: Предупреден? Познавате ли го?

Павел Стоименов: Не, не го познавам и не искам да го познавам! Нямам сделки с него и няма да имам! Постоянно ме кани да отивам на среща с него, но никога, никога! Защото техните подходи са отрова и лом!

Илиана Беновска: Имате ли доказателства за тези покани?

Павел Стоименов: Това малко ли е? Да, имам. Ще ги дам на прокуратурата да ги извикат тези хора.

Илиана Беновска: Имате ли доказателства, че Иван Ангелов е запалил къщата на Вашата служителка, кажете го, това е важно? Имате ли доказателства, че Иван Ангелов е запалил къщата на тази жена?

Павел Стоименов: След като регистрирахме фирмата в Гълъбово …

Илиана Беновска: Дайте за къщата!

Pin It on Pinterest