Беновска: Г-н Стоименов, първа серия ли сте от турския сериал на Илчовски „Безмилостен живот“?

Беновска задава въпроси на собственика на „Агробел“ Павел Стоименов по време на изслушването му във Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, проведено на 10-ти май 2021 г. 

Илиана Беновска: Г-н Стоименов, Вие втора серия от турския сериал на Илчовски „Безмилостен живот“ ли играете? Не говорите нищо фактически!

Павел Стоименов: Аз говоря за реални неща!

Илиана Беновска: Не говорите нищо фактически! Затова и не искате да говорите пред медиите, защото щяхме да Ви питаме за факти!

Павел Стоименов: Искам да говоря, за да можем да променим законите!

Илиана Беновска: Кои закони?

Павел Стоименов: Ще Ви кажа, тук съм записал от 2014 г. …

Илиана Беновска: Кои закони?

Павел Стоименов: Тук съм подал, дал съм предложения.

Мая Манолова: Г-жо Беновска, не съм Ви дала думата!

Илиана Беновска: Не ми отговаря, г-жо Манолова, Вие да не сте по-високостояща от медиите! Хайде не се самозабравяйте!

Павел Стоименов: През 2014 г. след като ми беше открадната фирмата, ми бяха прибрани 80 декара земеделска земя в област Шумен. Водих 2 години дела, за да си върна земята, районният съд ми отказва, окръжен съд също.

Илиана Беновска: Всеки има такива саги в живота си! Кажете кои закони?

Павел Стоименов: Окръжният съд каза, че хората, които са купили земята, са жертви. Ок, нямам против, платих си глобата, платих си разходите. Взеха ми земята. Не отидох да се жалвам никъде на друго място. Никога не бих тръгнал да се жалвам срещу моята родина. Нищо друго не казах. Опитахме се да променим по някакъв начин законите, за да не се крадат фирми.

Медия: Кои закони?

Илиана Беновска: Кои закони питаме пак? Хайде четете какво е написано там, сложете си очила и четете какво е написано!

Павел Стоименов: Помислете си малко, върнете се да видите какво направихме тогава веднага, защото аз съм социалноангажиран човек и затова съм тук.

Илиана Беновска: Откъде да знаем какво сте направил! Кажете законите!

Павел Стоименов: Може да се провери. На първо място да се изисква от служителите на търговския регистър да извършват насрещни проверки при нотариусите.

Pin It on Pinterest