Общество

Беновска: Домусчиев или Домусов е председател на КРИБ? И – защо не отговаря за наркотиците на кораба?

Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, ротационен председател на АОБР – Илиана Беновска „Беновска пита – Радио К2“, 17.01.2024 г.  

Кирил Домусчиев: Добре тогава, г-жа Бенатова както винаги е първа, давам думата за въпроси! Заповядайте!

Илиана Беновска: Г-н Домусов! Аз се казвам Беновска!

Кирил Домусчиев: Г-жа Беновска, извинявам се!

Илиана Беновска: Много ми е приятно да се запознаем!

Кирил Домусчиев: Извинявам се! Извинявам се!

Илиана Беновска: Благодаря! Както и да е! Да са живи и здрави работодателите през новата година, за да са живи и здрави работещите! И да е живо и здраво особено правителството, може би, което, не знам защо хвалите за Шенген! Но това ще ми бъде втория въпрос. Първият ми въпрос е към Вас, г-н Домусчиев. Използвайте случая да ни обясните каква е вашата търговска, имуществена, морална и всякаква връзка с кораба „Верила“ собственост на БМФ и плаващ под чужд флаг, заловен с наркотици?

Кирил Домусчиев: Може ли да Ви! След пресконференцията може да Ви дам отговор на въпроса. Но пресконференцията не касае нито моя личен бизнес, нито имуществени и търговски и т.н.!

Илиана Беновска: Не, не искам след пресконференцията! Защо сте толкова специален, та да давате индивидуални интервюта? Отговорете просто и ясно! Имам-нямам!

Васил Велев: Тук сме за представяне на приоритетите на АОБР! Това не е частна пресконференция!

Кирил Домусчиев: Казах Ви, след пресконференцията заповядайте! 

Илиана Беновска: И членувате частично в АОБР, една част!

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest