Общество

БЧК-СОФИЯ ВИ КАНИ ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЛЯТНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА

Събитието е по повод 100-годишнината на младежката организация

Столичната организация на Българския Червен Кръст организира събитие под надслов „Търсачи на съкровище” – издирване на разделено семейство след земетресение.

Изявата на открито е по повод 100-годишнината на БМЧК и цели да популяризира младежкото доброволчество и да представи дейностите, които осъществява организацията по време на бедствие.

Мероприятието представлява състезателна ролева ситуационна – игра „Търсачи на съкровище“ – издирване на разделено семейство след земетресение, изцяло разработена от доброволците на организацията. Събитието ще се реализира в партньорство със „Създатели на приключения“-ЕООД.

Предвидени са различни пунктове и съоръжения, които ще бъдат разположени на територията на Борисовата градина – Лятната сцена и парковото пространство до къпалня „Мария Луиза”. На всеки пункт по занимателен начин, участниците ще бъдат въвеждани в основните дейности на екипите на Червения кръст при извънредна бедствена ситуация: действия по издирване, радиокомуникации, възстановяване на семейни връзки, логистика, спасяване, транспортиране на пострадали, оказване на първа долекарска помощ и на първа психологична помощ.

По време на събитието,  реализирано в партньорство със „Състезателни приключения“ ЕООД ще бъдат разпространявани и тематични информационни материали.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Събитието ще се състои на 18 юли /неделя/

от 10:30 до 17:00 часа

Борисова градина – Лятната сцена и пространството до къпалня „Мария Луиза“ 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest