Общество

БААТ представи първия Национален велосипеден план на България с национална мрежа от 4660 км велосипедни маршрути

Общини, организации и бизнес изненадаха гостите на Националната велосипедна конференция с амбициозни проекти и идеи. България може да се нареди сред страните работещи за мащабно увеличаване на колоезденето, като приеме Национален велосипеден план и определи администрация за изпълнението му.

Национална велосипедна конференция събра вчера, 3 ноември 2022 г.,  в НДК в столицата общини, активисти и бизнеси развиващи колоезденето в цяла България. Над 100 гости на конференцията бяха приветствани от заместинк министъра на туризма – Ирена Георгиева.
Готовия работен проект на Национален велосипеден план и концепция за мрежа от велосипедни маршрути в България, бяха представени за пръв път от екип на БААТ – Кирил Калоянов, Радостина Петрова и Петя Донева. Приятна изненада за гостите на конференцията бяха представянията на лектори от цялата страна с амбициозни проекти и вдъхновяващи постижения за развитие на велосипеден туризъм и велосипеден транспорт в български градове. Общините Горна Малина и Челопеч обявиха своя идея за обединение на 11 общини от средногорието за велосипеден маршрут, който да ги свързва и преминава встрани от натоварения подбалкански път. С представяне на свои инициативи за крайградски маршрути за отдих, както и нова велосипедна алея, която се очаква да обезпечи работни пътувания между Ботевград и с.Труд се включи община Ботевград. От представител на БДЖ “Пътнически првози” ЕАД гостите на конференцията разбраха за намеренията на компанията значително да подобри услугите си за превоз на велосипеди, като осигури повече места във вагоните, достъпност на спирките, както и възможност за закупуване на електронен билет. Някои от подобренията се очакват още през 2023 г., когато железниците са задължени от европейски регламент да осигурят по-добра комбинация между влакове и велосипеди. Още велосипедни инициативи, проекти и бизнеси от Пловдив и София представиха напредъка си – INNOAIR, Cyrcl, Софенгахен, гражданска инициатива за велосипеден план на Пловдив. С презентации се включиха и Българската федерация по колоездене и велосипеди Драг с повече светлина върху развитието на спорта и производството на велосипеди в България. А бъдещо по-мащабно внедряване на чисти превозни средства включващи товарни велосипеди в градската логистика, очакваме от DHL. Разбира се, не бе пропусната и темата за финансовата подкрепа за велосипедни проекти за инфраструктура и съпъстващи дейности – възможности за финансиране чрез програми за транснационално сътрудничество бяха разяснени от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Основно послание на националната велосипедна конференция е обединеното мнение на участниците за необходимостта от ангажимент за прилагане на велосипедни политики от страна на държавата в подкрепа на усилията на общините. Отправна точка за това е Националният велосипеден план на България – част от поредица планове на още 8 държави от Дунавския регион, изпълняващи препоръките на приетия от над 50 държави на 18 май 2021 г. Пан-европейски план за насърчаване на колоезденето, чиято цел е значително увеличаване на велосипедния транспорт и туризъм, като начин за преодоляване на предизвикателства свързани със замърсяването на въздуха, застоялия начин на живот и безопасността на движение по пътищата.

Какво е Национален велосипеден план на България?

Досега България не разполагаше със стратегически документ, който да описва и залага цели за национална велосипедна политика. Първият Национален велосипеден план съдържа стратегически цели за управление на придвижването с велосипед и велосипедния туризъм на национално ниво. Документът е изготвен от екип на Българска асоциация за алтернативен туризъм (партньор по проекта) чрез взаимодействие в Междуведомствена работна група създадена от Министерството на туризма (асоцииран партньор по проекта). В работната група участват представители на Министерство на туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата, Агенция Пътна инфраструктура, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българска федерация колоездене, Сдружение Велоеволюция, Сдружение Вело-Русе, Сдружение Велоклуб Устрем и др. Националният велосипеден план съдържа анализ на настоящото състояние на управление на дейности свързани с велосипедното движение – законодателство и нормативна база, връзки със стратегически документи на ЕС и в България, анализирани са съществуващите практики в страната, данни за велосипедната инфраструтура, вкл. по отношение на безопасността, изследвани са преки и косвени връзки между здравето и активното придвижване с велосипед. На база анализите, документът задава специфичните цели за насърчаване на колоезденето – синергичен подход и пълноценно планиране, велосипедът – пълноценен избор за придвижване, колоезденето като почивка, както и специален фокус “активни и здрави деца”. В Националният велосипеден план са описани действията необходими за развитие на колоезденето под формата на мерки и заинтересованите и отговорни страни за изпълнението им. Предстои вземането на решение за определяне на компетентен орган по изпълнение на плана.

Какво представлява Националната мрежа с велосипедни маршрути?

Към националният велосипеден план е разработена концепция за мрежа от национални велосипедни маршрути в България. Тя определя основни направления за развитие на велосипедни маршрути, които да свързват страната в посока север-юг и запад-изток. За обособяване на маршрути със значителна дължина от порядъка на стотици километри е възможно използването на различни пътища. Това могат да бъдат спокойни местни пътища с много ниска натовареност с моторизиран трафик, полски пътища и горски пътеки с достатъчно плътна настилка и подходящо отводняване, самостоятелни велосипедни алеи или такива, които са изградени успоредно на главен път, пътища изградени върху диги и др. По този начин инфраструктурата, която формира велосипедния маршрут, представлява комбинация от различни пътища за да се сформира трасе с възможност за колоездене в продължение на дни, седмици, а защо не и повече от месец. Неделима част от инфрастуркутрата на велосипедните маршрути е правилното маркиране с насочващи табели, които осигуряват сигурност, комфорт и безопасност за колоездачите. Концепцията за национална мрежа определя 10 маршрута с обща дължина от 4658 км и дава връзките с веломаршрутите през границите с националните веломрежи на съседните на България държави.

Националният велосипеден план с концепция за велосипедна мрежа са разработени от екип на БААТ по проект ‘Policies, plans and promotion for more people cycling in the Danube Region, с асоцииран партньор Министерството на туризма на Р.България, финансиран по програма INTERREG – Danube Transnational Program. с, финансиран чрез ще бъде представен на 3 ноември в НДК, гр.София. Повече за проекта, Националния велосипеден план и концепцията за мрежа от национални велосиепдни маршрути ще намерите на http://www.bgcyclingplan.eu и http://baatbg.org

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest