Общество

Американският университет в България спечели $100,000 за стратегия за етично използване на изкуствения интелект в образованието

Центърът за информация, демокрация и гражданска активност (CIDC) към Американския университет в България (АУБ) спечели финансиране на стойност $100 000 за разрастване на своята инициатива „Овластяване на университетските общности за етичното използване на изкуствен интелект”.

Първоначално университетът получи $15 000, но впоследствие проектът на CIDC беше избран заедно само с още един да получи допълнителното финансиране.

Проектът е част от акселератора Digital Democracy Accelerator, ръководен от People Powered и финансиран от Open Science Framework (OSF). Програмата, която е първа по рода си, има за цел да подкрепи демократични инициативи, които позволяват на гражданите да участват в създаването на етични, справедливи и безопасни дигитални политики. 

Инициативата има за цел да създаде приобщаваща стратегия за етичното използване на изкуствения интелект в университетските общности. Планиран за изпълнение между април 2024 г. и април 2025 г., проектът ще включва участието на студенти, преподаватели и служители на АУБ в разработването на цялостна политика за използването на изкуствен интелект в академична среда. 

„Има два важни аспекта на този проект: първият е установяването на демократичен процес, който да включи всички заинтересовани страни в дискусията. А вторият аспект е изграждането на етична стратегия, която да позволи на партньорските университети пълноценно да използват изкуствения интелект в преподаването, академичните изследвания и вземането на решения“. Това сподели д-р Джейкъб Удо-Удо Джейкъб, изпълнителен директор на CIDC.  

Проектът поставя фокус върху насърчаването на приобщаващ процес на вземане на решения. Д-р Джейкъб допълва:„Ние се стремим да създадем политика, която да включва по-демократичен подход, ангажиращ всички заинтересовани страни. Студентите могат да имат познания, свързани с изкуствения интелект, които да надминават дори тези на техните преподаватели, което прави участието им от решаващо значение във формирането на политики”.

Това, което отличава АУБ от другите кандидати по програмата, е решението на университета да си сътрудничи с други висши училища, като по този начин разшири обхвата и потенциалното въздействие на проекта, смята Влада Колесникова, координатор в CIDC и ръководител на инициативата. АУБ е отправил покани към университети в цяла Европа, с които ги приветства да използват и адаптират проекта за своите нужди, каза още тя. 

От ноември 2024 АУБ и партньорските университети ще проведат редица дискусии с международни експерти, за да обсъдят различни аспекти на използването на изкуствен интелект в академичните среди. „Тези дискусии имат за цел открито обсъждане на ползите и възможностите от използването на изкуствен интелект по етичен начин в академичната среда“, коментира Колесникова. Проектът ще завърши с предложение за стратегия, изготвено от участниците, което ще бъде разгледано от ръководството на университета.

Зам.-ректорът по академична дейност в АУБ д-р Джей Ди Минингер сподели, че смята инициативата за особено важна. „Този проект е пример за отдадеността на АУБ към разработването на иновативни, приобщаващи образователни практики. Вълнуваме се от потенциала на тази инициатива не само за подобряването на етичната употреба на изкуствения интелект, но и за създаването на демократичен процес за изграждане на политики в академична среда”, сподели той. 

Инициативата представлява значителна крачка към интегрирането на изкуствения интелект в преподаването и ученето чрез демократичен процес, който гарантира, че всички заинтересовани страни в рамките на университетската общност ще бъдат чути и оценени при оформянето на политики по темата. Този проект не само създава прецедент в етичното използване на AI, но също така засилва ролята на АУБ като лидер в иновативните и приобщаващи образователни практики.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest