Общество

Аляутдинов: „Украинизирането“ на дневния ред е разрушително за ЮНЕСКО

 С включването на точка за Украйна в дневния ред група западни делегации демонстрираха намерението си да превърнат ЮНЕСКО в арена на геополитическа борба и да окажат натиск върху Русия.

Изучихме актуализираният проект на резолюция, разпространен от Канада в отговор на нотата на Руската Федерация от 7 ноември. Документът засяга неподмандатни въпроси и съдържа термини, които не са свързани с компетентността на ЮНЕСКО.

Включването в текста на пасажи за отговорност за «разрушаване на културно наследство» е абсолютно неприемливо, тъй като ЮНЕСКО няма мандат за приписване и не разполага със съответния експертен потенциал.

⚠️ «Украинизирането» на дневния ред е разрушително за ЮНЕСКО, противоречи на Средносрочната стратегия и Програма, отклонява ресурси от глобалните приоритети, дискриминира интересите на други страни и региони, които страдат от конфликти.

От отговора:

💬 Неоснователно обвинявайки Русия в разрушаване на културното наследство на Украйна, нека си припомним кой унищожи или ограби културните ценности на Ирак, кой разруши паметниците на основателите на Одеса в навечерието на включването на града в Списъка на световното наследство?

⁉️ Колко циничен трябва да си, за да говориш за осигуряване на достъп до образование и да пренебрегнеш законовата забрана за използване на руски език в страна, в която за повече от половината жители той е роден език?

Въз основа на гласуване:

💬 Гласуването показа, че повече от половината страни-членки на ЮНЕСКО или не смятат за възможно да участват в обсъждането на политизираната украинска тема, или не подкрепят представения проект на резолюцията.

За Русия приетата днес неконсенсусна резолюция е нищожна. Тя има агресивен политизиран характер.

👉 Западните държави нанесоха пореден удар върху фундаменталните основи на ЮНЕСКО, културата на диалога и консенсуса.

🎙Постоянен представител на Русия в ЮНЕСКО Р.Ж.Аляутдинов на 42-та сесия на Генералната конференция във връзка с разглеждане на точка от дневния ред «Инициативи, изпълнявани от ЮНЕСКО в Украйна» 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest