Александрина Цонева от dm drogerie markt изнесе лекция за ценовата стратегия на компанията

На 20.11.2021 г. пред студентите бакалаври от курса Marketing & Digital Marketing (Маркетинг и дигитален маркетинг) беше изнесена лекция на тема „Ценова стратегия – Трайно изгодните цени на dm” от Александрина Цонева.

Тя е част от Маркетинг екипа на най-голямата дрогерийна верига в страната – dm drogerie markt – като през годините заема различни позиции, включително и Маркетинг мениджър. Към днешна дата тя отговаря за корпоративните комуникации и връзките с обществеността на компанията.

Г-жа Цонева представи пред студентите важни аспекти на ценовата политика на компанията, като ги разгледа през призмата на комуникациите и актуалната пандемична обстановка. Бяха показани интересни тенценции в развитието на пазара.

Pin It on Pinterest