Общество

„Ако ще да си заостриш кола на главата му“ – какво значи този израз?

Така руснаците се изразяват за много упорит човек, който е невъзможно да бъде разубеден.

Колкото и да се казва – „как об стену горох“ (букв. като грах в стената), на него винаги ще му е трудно да приеме чуждото мнение. „Хоть кол на голове теши – он все свое“ (Ако ще да си заостриш кола на главата му, той все ще си знае своето), – този израз е описан от Владимир Дал в неговия речник на пословиците.

Тази фраза може да се срещне и в класическата литература. Тя е изречена от бившия свещеник Николай Веденяпин, чичо на Юрий Живаго, в книгата на Борис Пастернак „Доктор Живаго“. След дълга реч за историята и Христос, която той произнася пред новия „съветски“ човек Воскобойников, свещеникът възклицава: „Уф, аж взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове!“ (Аз останах без дъх, а той все своето си знае). Въпреки превъзбудата си, изпотяването по време на пламенната реч, доказваща съществуването на Бога, опонентът му остава абсолютно безразличен.

„Тесать кол“ – това значи с помощта на брадва да се изостри върха на дърво. Разбира се не е невъзможно да се забележи, че върху главата ти се „остри“ кол. Само човек „с дубовой головой“ или „с дъбова глава“ (още един идиом) е толкова твърдоглав, че може да „се остри кол на главата му“.

Народът често използва „хоть кол на голове чеши“, но това е неправилен вариант, който произнасят тези, които нищо не разбират от дялкане.

автор: АЛЕКСАНДРА ГУЗЕВА

източник: bg.rbth.com

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest