Общество

Агенцията за социално подпомагане и Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ подписаха договор за изпълнение на проект за приемна грижа

От момента на стартиране на проекта, броят на общините-партньори достига 177, с настанени 1464 деца, от които 150 с увреждания. Утвърдените приемни родители са 1653, което демонстрира напредък и ангажираност към осигуряването на подходящи условия за отглеждане на децата в нужда. Новият проект маркира важна стъпка в усилията за подобряване на живота на децата в нужда в България, като същевременно се осигурява пълноценното им развитие в подкрепяща семейна среда.

Общата продължителност на проекта е 12 месеца, считано от 01 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г. Допустими партньори са общини на територията на Република България и райони на общини. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 8 800 000 лв., финансирана по  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., чрез ЕСФ+ и съфинасиране от националния бюджет.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest