Общество

АДУЕС подкрепя предстоящото внасяне на законопроект за промени в Закона за управление на етажната собственост

Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост (АДУЕС), подкрепя предстоящото внасяне на законопроект за промени в Закона за управление на етажна собственост (ЗУЕС). Инициативата беше обявена от заместник-министър председателя и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов в отговор на депутатско питане в парламента вчера (08.03.2022 г.). АДУЕС беше сред организациите, поели инициатива още от 2019 г., за промени в ЗУЕС.

„Радваме се, че настоящото управление намира темата за важна и в толкова кратки срокове успя да събере работна група, която да обедини всички граждански и браншови предложения в цялостен законопроект за промени в ЗУЕС.“, заявяват от асоциацията.

Сред важните предстоящи промени министър Гроздан Караджов посочи:• Регулиране дейността на професионалните домоуправители с оглед необходимостта да се прекрати порочната практика, при която гражданите търпят вреди в резултат на некачествени услуги. Това включва и създаване на регистър на професионалните домоуправители, след изпълнение на определени изисквания, както и публичен регистър на всички домоуправители на етажни собствености – физически лица и компании, с техните контакти.  • Създаване на механизъм за събиране на невнесени такси от недобросъвестни съседи, включително и със сгради, чийто собственици не обитават самостоятелния обект в сградата, така наречените необитаеми апартаменти.• Засилване на контрола от страна на местната власт, която на практика в момента отсъства.• Улесняване и повишаване ефективността на инвестициите в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с подготовката на проекта за националния план за възстановяване и устойчивост на република България.

Предвид ситуацията и анализирания опит през годините, според АДУЕС, в бъдещия законопроект следва да залегнат и:• Промяна на чл. 51, който касае разходите по управление и поддръжка на сградата и поемане на равна отговорност и тежест на всички собственици в сградата, независимо дали я обитават или не, спрямо идеалните части, които притежават в етажната собственост.• Намаляване на кворума за провеждане на Общо събрание на етажната собственост – от сегашните 67% на 51%. Предвид пандемичната ситуацията, в която се намираме вече две години, АДУЕС е на мнение, че следва да има възможност и за дистанционно взимане на решения от Общото събрание. Това ще позволи и на собственици, които се намират в чужбина, да взимат участия врешенията за сградата, в която се намира собствеността им.• Засилване ролята и отговорността на управителните органи на етажната собственост с цел по прозрачно и ефективно управление на сградния фонд.• Създаване на единен публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, съдържащ информация за мандата на домоуправителя, негови координати – телефон и електронен адрес, информация за техническите характеристики на сградата, класа на нейната енергийна ефективност, както и информация за размера на събираните вноски за Фонд ремонт и обновление.

АДУЕС ще продължава да търси баланса между потребителите и браншовите представители за по-голяма сигурност, по-високо качество на предлаганите услуги и ясни регулации на пазара. В асоциацията членуват 25 дружества, опериращи в големите градове София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Дупница, Велико Търново, Русе, като менажират около 6000 сгради.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest