85 години от откриването на паметника на връх Шипка

“…С тия чувства на развълнувана почит, с които у всеки българин е свързана неделимо и почитта към братския руски народ и към руските герои и ветерани от Освободителната война, аз се прекланям дълбоко пред светлото дело на нашето Освобождение и, от името на българския народ откривам тоя паметник и го предавам на градущите поколения за назидание, вечна слава и признателност…”.

Цар Борис III преди 85 години, по повод откриването на паметника на връх Шипка.

Pin It on Pinterest