Общество

7 февруари – Европейска конференция за приобщаващо образование

На 7 февруари 2023 г. от 11.00 часа в Гранд Хотел “Милениум София” (София) ще се проведе европейска конференция на тема “Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование”.

Събитието се организира съвместно от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и Националната асоциация на ресурсните учители. Конференцията ще срещне на едно място представители от регионалните центрове в страната, представители на научната общност, свързани с приобщаващото образование, студенти от педагогическите факултети и представители на образователните институции от България. Членове на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, г-жа Адриана Статакопулу, национален координатор за Германия и д-р Калоян Дамянов, национален координатор за България, също ще вземат участие в  събитието. Гост-лекторите ще представят темите:  “Приобщаващото образование в Германия и дейността на учителите за деца със специални потребности”, Адриана Статакопулу от Гьоте Университет, Франкфурт; “Защо класната стая ме ужасява – гледната точка на ученици с аутизъм”, Теса Мортън, от Act for Autism, Великобритания;  “Функционалната оценка в Република Северна Македония – въвеждане и прилагане”, Горан Петрушев, председател на Асоциацията на специалните учители, Р. Северна Македония. В дискусията ще се включат и представители на академичната общност от СУ „Св. Климент  Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“, както и водещи национални лектори на приложно ниво.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest