53% от младото население в ЕС изпитва затруднения с изпълнението на финансовите си задължения

Европейската комисия посочва, че 53% от хората в ЕС между 25 и 39 години се затрудняват в изпълнението на задълженията си.

Основните причини са сравнително ограничената финансова информираност, липса на умения за управление на средствата или вземане на прибързани решения при покупка.

Пандемията ускори още повече необходимостта от насърчаване на финансова грамотност, ето защо ЕК стартира специална кампания, насочена към хората в ЕС, Норвегия и Исландия. Програмата е под надслов „Твоето бъдеще. Твоят избор“ и една от ключовите теми, които засяга, е нуждата от информация за потребителите във връзка с техните финансови решения. Тя може да бъде от полза за хората да планират и управляват доходите си, да осъзнаят по-добре значението на спестяването и да използват по-отговорно кредитните решения или да инвестират ефективно, като обръщат внимание на рисковете, измамите и потенциалното застрашаване на киберсигурността.

ЕК призовава потребителите да помислят добре дали имат нужда от определена услуга (кредит, инвестиция, застраховка), които могат да бъдат рискови, скъпи или да представляват дългосрочен ангажимент. В допълнение, Комисията посочва, че за хората е важно да обмислят срока на погасителния план, ако планират да закупят стока на кредит, както и да се уверят, че познават добре правата си.

Консултациите с независим източник преди предприемане на важна стъпка за закупуване на продукт и осъзнаването на важността от спестяването на средства играят важна роля в цялостното управление на финансите.

А като част от кампанията „Твоето бъдеще. Твоят избор“, ЕК предлага информационно видео по темата за финансовата грамотност: : EC AV PORTAL (europa.eu). Повече информация за кампанията можете да откриете на следния онлайн портал.

Относно новия дневен ред на ЕС за потребителите

Програмата излага дългосрочна визия и въвежда конкретни действия за защита на потребителите, като им дава възможност да играят активна роля в процеса. Новата програма съдържа пет ключови области, които се фокусират върху действията, които ЕС ще предприеме до 2025 г. за защита на европейските потребители. Това са:

1. Устойчив преход: овластяване на потребителите да играят активна роля

2. Дигитална трансформация: осигуряване на защита на потребителите както онлайн, така и офлайн

3. Ефективно правоприлагане и правна защита: осигуряване на пълна защита върху правата на потребителите

4. Уязвимост на потребителите: засилване на информираността на потребителите, посрещане на нуждите на различни групи от тях

5. Защита на потребителите в глобален контекст: насърчаване на защитата на потребителите на високо равнище в чужбина

Pin It on Pinterest