Общество

5 сфери, в които Русия е лидер

В съвременните наука и технологии световните сили се състезават и си сътрудничат, а лидерите изпреварват останалите буквално за само няколко седмици и дни.

Независимо от това, ние събрахме куража да посочим отраслите, в които Русия и руските учени са водещи.

Разбира се, да се говори за научно или техническо превъзходство на някоя нация или страна е възможно само относително. Учените търсят за себе си най-добрите условия за работа и живот (което не винаги съвпада), променят гражданството и местоживеенето си, а понякога мястото им на раждане не съвпада с мястото на постигнатите достижения в научните среди.

Без да претендираме, че това е крайната картина и категоричните данни, ще посочим основните области в науката и технологиите, в които Русия води или споделя първото място с други държави.

Атомна енергетика

 Ростовски АЕЦ

Ростовски АЕЦrosenergoatom.ru/Global Look Press

Русия е на първо място в света по брой атомни електроцентрали със съоръжения извън страната. Тя е световният лидер в производството на високообогатен уран за нуждите на атомната енергетика и износа на ядрено гориво (държавната компания „Росатом“ притежава 40% от глобалния пазар за услуги за обогатяване на уран и 17% от пазара за доставка на ядрено гориво за атомни електроцентрали). Русия е собственик на най-модерните технологии за преработка и експлоатация на отработеното ядрено гориво и световен лидер в тази област.

Проучване на природни запаси

Сергей Суботин/Sputnik

Русия е най-голямата страна в света (17,1 млн. кв.км). Пряко следствие от това е фактът, че Русия е лидер по световни запаси на питейна вода и горски ресурси. Разбира се, това не зависи от самите руски учени, но технологиите за изследване на природните запаси зависят от тях. Русия е на първо място в света по изучени и доказани запаси от природен газ и диаманти.

Русия притежава почти 25% от всички световни запаси на природен газ и е стабилен лидер в тази област. На второ място е Иран, на чиято територия има само около 17% природен газ, така че първенството на Русия в тази област е малко вероятно някога да бъде оспорвано.

Добивът и производството на диаманти е една от най-старите добивни индустрии в Русия, която започва с откриването на скъпоценните камъни в уралските златни мини през 1867 година. Днес Русия е световен лидер както по физически обем на добитите диаманти, така и по общата им стойност. Освен това, Русия води и в проучените запаси от диаманти – те значително надвишават проучените запаси на всички останали страни в света, взети заедно, а прогнозните ресурси на руското производство са приблизително 3-4 пъти по-високи от проучените ресурси.

Разработване на алгоритми

Павел Лисицин/Sputnik

Според HackerRank Русия и Китай непрекъснато си предават първото място в световните класации в областта на разработката на софтуер; в същото време руснаците са безспорните лидери в разработването на алгоритми.

Математика

Григорий Перелман

Григорий ПерелманRuslan Shamukov/TASS

От 1991 г. насам 6 руски математици (живеещи или живели преди това в Русия) са получили Филдсовия медал – най-престижната награда в света на математиката. Това са Ефим Зелманов, Максим Концевич, Владимир Воеводски, Григорий Перелман, Андрей Окунков и Станислав Смирнов. Отделно, заслужава да се отбележи доказателството от руския математик Григорий Перелман през 2002-2003 г. по хипотезите на Пуанкаре. Това е първата и единствената в момента (2020 г.) решена математическа задача от седемте задачи, условно наричани „задачите на хилядолетието“.

Физика

Нобеловият лауреат по физика, Константин Новоселов

Нобеловият лауреат по физика, Константин НовоселовРамил Ситдиков/Sputnik

По сбор от постижения в различни области на физиката Русия отново е световен лидер. От 1991 г. насам 5 руски физици (живеещи или живели преди това в Русия) стават носители на Нобелова награда по физика. Това са Жорес Алфьоров, Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург, Константин Новоселов и Андре Гейм (забележка: Андре Гейм, въпреки че е роден в Сочи, е немец по националност и подчертава, че се идентифицира като европеец).

Повече от 700 руски учени участват в изграждането на Големия адронен ускорител (още през 1997 г. Дмитрий Дяконов, Виктор Петров и Максим Поляков излагат хипотезата за съществуването на пентакварк – частица, чието съществуване е доказано с помощта на Големия адронен ускорител през 2015 година).

Освен това руските физици заемат водещи позиции в такива области като термоядрена енергия, физика на плазмата, гравитационна и радиоастрономия и други. Може без съмнение да се каже, че руската физическа школа е най-добрата в света.

автор: ГЕОРГИ МАНАЕВ

източник: bg.rbth.com

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest