5 декември – Световен ден на доброволеца

Спасителни действия при пожар

На 5 декември 2019 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен на демонстрация на спасителни действия при инцидент с възникнал пожар в учебна среда.

Ще могат да се наблюдават дейности по евакуиране на пострадали, организиране на евакуационен пункт, обгрижване на спешни състояния и демонстриране на умения за работа с външен автоматичен дефибрилатор.

В демонстрацията ще участва и екип на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като част от Единната спасителна система за защита при бедствия.

Официални поздравления към доброволците по случай Световния ден на доброволеца се предвиждат в края на демонстрацията – от 11.30 ч.

Демонстрацията се провежда в рамките на Националното обучение по Първа долекарска помощ, Първа психологична помощ и Психосоциална подкрепа и програма „Хелфи“, организирано от Български младежки Червен кръст.  В периода 02.12-06.12.2019 г. над 100 младежи-доброволци от цялата страна ще се обучават как да оказват първа помощ и как да действат при бедствие, авария или криза.

Pin It on Pinterest