Общество

29 май – Ден на Евразийския икономически съюз

На 29 май страните-членки на ЕАИС за първи път отбелязват Деня на Евразийския икономически съюз.

На този ден през 2014 г. в Република Казахстан беше подписан Договорът за ЕАИС.

📌 Евразийският икономически съюз е международна организация за регионална икономическа интеграция с международна правосубектност и създадена с Договора за Евразийския икономически съюз. ЕАИС осигурява свободното движение на стоки, услуги, капитали и работна сила, както и провеждането на координирана, съгласувана или единна политика в секторите на икономиката.

Държавите-членки на Евразийския икономически съюз са Република Армения, Република Беларус, Република Казахстан, Република Киргизстан и Руската Федерация.

💬 „За 9 години от своето съществуване Евразийският икономически съюз се превърна в ключова платформа за сътрудничество и взаимодействие между държавите от Голяма Евразия. Ние сме готови да вземем важни стратегически решения. Днес нашето обединение има амбициозни цели, включително стимулиране на инвестиционната активност в страните от ЕАИС, създаване на разплащателна система, която по своите показатели надминава SWIFT, разработване на автономна среда за цифрова валута. Сигурен съм, че в близките години страните от ЕАИС ще могат да запазят и дори да увеличат високите темпове на функциониране на обединението на основата на уважително отношение към икономическите интереси както на страните от Съюза, така и на държавите от цялото евразийско пространство“, – подчерта Михаил Мясникович, Председател на Колегията на Евразийската икономическа комисия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest