Общество

26 юни – единни в борбата с наркоманиите и наркотрафика

26юни, София. Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите към Столична община организира традиционен хепънинг по повод Международния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика на 26 юни, понеделник. Събитието ще се състои на откритата тераса на Дома на културата „Красно село“, пред главния вход от 18:00 часа.

„Кампанията се провежда всяка година и има за цел да привлече вниманието към проблема с наркотиците, който влияе на живота на милиони хора по света. В България много от употребяващите се сблъскват със стигма и дискриминация, което намалява възможността за оказване на помощ и подкрепа. Но наред с това стоят и предизвикателствата с търсенето и предлагането на лечение, свързано с употребата на наркотици, както и повишаването на ефективността на политиките в областта на превенцията, лечението, психосоциалната рехабилитация, реинтеграцията и намаляването на вредите от употребата на наркотични вещества” – коментира директорът на Превантивния център, д-р Цветелина Петкова.

Тази година Службата за наркотици и престъпления на Обединените нации акцентира върху важността да се предприеме фокусиран към хората подход на политиките за наркотиците, който да е насочен към човешките права, състрадание и основани на доказателства практики. Мотото на тазгодишната кампания е „Хората преди всичко: спрете стигмата и дискриминацията, засилете превенцията“.

В деня на Международния ден против наркоманиите, ученици – доброволци към Столичния Превантивен център ще представят тематичен арт проект, включващ музикални изпълнения, театрална пиеса, пърформанси и още разнообразни творчески изяви, подчинени на темата за зависимостите към психоактивни вещества и свързаните с тях рискове.

Децата и младежите, подкрепящи каузата за здравословен начин на живот са част двете Национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества „Кодово име „Живот” (5-7 клас) и „От връстници за връстници“ (8-11 клас). Те не само ще покажат добри практики за превенция, реализиращи се в училищна среда, но и ще насочат вниманието на връстниците си към рисковете и последиците от употребата на алкохол и наркотици.

Заповядайте заедно да допринесем за постигането на по-балансирана и хармонична социална среда! Входът е свободен.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest