Общество

22 май – Международен ден на биоразнообразието


2️⃣2️⃣ май е Международен ден на биоразнообразието, чието опазване е една от най-важните задачи на ЮНЕСКО.

Русия играе ключова роля в поддържането на биосферните функции. Страната ни съхранява най-големия масив от природни екосистеми.

💥Един от уникалните природни резервати в Русия е Кенозерският национален парк, който представя богатството на животински и растителен свят.

https://www.facebook.com/rusembul/videos/1887610578421855

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest