Общество

2 април е Денят на единството на народите на Руската Федерация и Република Беларус

На този ден през 1996 г. е подписан Договор за създаване на Общността на Русия и Беларус, който послужи като първа стъпка към формирането на Съюзната държава на Русия и Беларус.

Година по-късно влиза в сила Договорът за съюза на Русия и Беларус, а на 8 декември 1999 г. е сключен Договорът за създаване на Съюзната държава.

🤝 Днес в рамките на Съюзната държава се изпълняват програми в областта на индустрията, енергетиката, информационните технологии и др. Всяка година обемът на търговския оборот между Русия и Беларус се увеличава с рекордни темпове поради високото ниво на взаимно допълване на икономиките на нашите страни.

💬 В.В.Путин на заседание на Висшия Държавен Съвет на Съюзната държава (29 януари 2024 г.):

Вече близо 25 години заедно градим Съюзната държава. И по този път успяхме да постигнем наистина много. Благодарение на успешното изпълнение на 28 секторни съюзни програми законодателството на Русия и Беларус е унифицирано, формирани са правните и организационни основи на общото икономическо пространство. Създадени са условия за провеждане на единна макроикономическа и парично-кредитна политика, за съвместна работа за минимизиране на щетите от незаконните западни рестрикции.

☝️ Денят на единството на народите на Русия и Беларус потвърждава сплотеността на двата братски народа, желанието за по-нататъшно укрепване на взаимодействието, което се основава на вековни традиции на приятелство, тесни културни и духовни връзки.

📃 По повод Деня на единството на народите на Русия и Беларус Президентът на Руската Федерация В.В.Путин изпрати поздравителна телеграма до Президента на Република Беларус А.Г.Лукашенко.

🎊 Честит празник, символизиращ неразривните връзки на братско приятелство между нашите страни и народи!

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest