15 ноември – Международен ден без тютюнопушене

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември.

Призивът на този ден е всеки пушач да се опита да постави началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Според данни от изготвения от Европейската комисия „Здравен профил за България“, 2017 г., разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28% от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35%) мъже, пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21%, след Хърватия), а при 15-годишните момичета 30% са редовни пушачи, което е най-високото равнище в ЕС. Съгласно оценките на Световната банка цената, която плаща здравната система на дадена държава за последствията за здравето от употребата на тютюневи изделия съставлява между 0.1% и 1.1% от брутния вътрешен продукт в различните страни.

Тютюнопушенето е една от водещите предотвратими причини за болестност и смъртност сред населението. Данните в България показват, че 13.5% от всички болести и 12.4% от смъртните случаи възникват вследствие употребата на тютюневи изделия. Изчислено е, че в Европейски мащаб всяка година приблизително 650 000 активни и пасивни пушачи умират преждевременно. Във връзка с това Министерството на здравеопазването определя за мото на кампанията на 15 ноември 2018 г.: „Спри сега за по-добро здраве утре”. Основната цел на кампанията е активните пушачи да преустановят употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия.

По повод Международният ден без тютюнопушене Регионална здравна инспекция Стара Загора е планирала следните инициативи:

 • Измерване на въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в кръвта чрез издишан въздух на активни и пасивни пушачи
 • Здравно – образователни дейности
 • Обучение на Ученически съвети и ученици с подчертатно отношение към превенцията на тютюнопушене
 • Разпространение на здравно – информационни материали

С методичната подкрепа на РЗИ в училищата на Област Стара Загора са планирани различни дейности:

 • Община Стара Загора
  • Дебати – дискусии
  • Изработване и представяне на презентации
  • Изработване на табла
  • Видеопрожекции
  • Интернет послания
  • Конкурси за рисунки по темата, както и изложби
  • Ролеви игри
  • Футболни срещи под мотото „Спорт без тютюнев дим”
  • Четене на доклади в часовете по биология и здравно образование
 • Община Казанлък
  • Изработване на презентации и информационни табла
  • Беседи и дискусии
  • Изработване на табла
  • Интернет послания
  • Подреждане на информационен кът
  • Волейболен мач под надслов „Активни и здрави – без цигари”
  • Изработване на макети на бял дроб на пушач и непушач
  • Конкурси за стихотворение, рисунки, подреждане на изложби
  • Спортни игри 
  • Интерактивни занимания, насочващи вниманието към вредата от тютюнопушенето
  • Обучение на Ученически съвети и ученици с подчертатно отношение към превенцията на тютюнопушене
 • Община Чирпан
  • Видео прожекции
  • Лекции, беседи, дискусии
 • Община Гълъбово
  • Изработване на презентации и информационни табла
 • Община Павел баня
  • Изработване на табла и презентации
  • Фейсбук послания
  • Изложби
  • Дискусии
 • Община Раднево
  • Изработване на табла и презентации
  • Провеждане на google анкета: „Тютюнопушенето – нездравословен навик”
  • Изработване на дипляна
  • Видео прожекции
 • Община Гурково
  • Дискусия, беседа
  • Разпространение на здравно – образователни материали
  • Конкурс за есе и рисунка
  • Изработване на постер
 • Община Мъглиж
  • Изработване на табла и презентации
  • Видео прожекции
  • Подреждане на изложби
  • Разговори и беседи с ученици
  • Футболен турнир
  • Изложба от рисунки
 • Община Николаево
  • Спортен празник – турнири по футбол и волейбол
  • Изработване на рисунки върху асфалт
  • Оформление на информационен кът
  • Беседи, дискусии, лекции
  • Провеждане на викторини

Pin It on Pinterest