14 септември, Посветено на писателя Георги Марковски

НАТФИЗ, Института за литература при Българската академия на науките и Нов български университет (департамент „Нова българистика“) подготвят национална научна конференция „Творческа автономност и власт. 80 години от рождението на писателя Георги Марковски (1941-1999)“.

Форумът с международно участие, ще се състои на 14 септември (от 9.30 до 19.00 ч.) в Аулата на НАТФИЗ и в Zoom.

Pin It on Pinterest